Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Åhaven er en bynær oase Aktivitet og ro

Aktivitet og ro

Træningscontainer og udendørs træningsfaciliter bruges af en flok unge mænd

I træningscontainerne er der udstyr, som alle kan få adgang til at benytte.Det kan være rart at træne i det fri, og det er der rig mulighed for i Åhaven.

Her har Kolding Kommune etableret et par træningscontainere med støtte fra Nordea-Fonden. I containerne er der løse vægte, kettlebells, vægtstænger, skiver, TRX-udstyr og elastikker. Og på pladsen er der stativer, hvor man fx kan lave dips, pull-ups, bænkpres og squats.

Alle, der har lyst til outdoor-træning, kan få adgang til containerne. hvis man vil have adgang til områdets træningscontaineres udstyr, skal man bede om en adgangskode på denne side: Træningscontainer.

Nyd de rolige omgivelser

Åhavens beliggenhed tæt på campus-området giver også god mulighed for, at man som studerende kan anvende den bynære natur til pauser eller walk’n talk-møder.

Stedet er også oplagt til andre former for rekreative aktiviteter fx ved at anvende de faciliteter, der er på stedet.

Alle er velkomne i Åhaven, hvor man også kan mødes i nye fællesskaber omkring såvel aktive som rolige aktiviteter med naturen som ramme.

Undervisning af pædagogstuderende

I Åhaven kan man bruge naturen i mangfoldige pædagogiske sammenhænge til undervisning.

Der er faciliterer, som giver en ramme, hvor bl.a. pædagogstuderende som en del af deres uddannelse kan arbejde med at sætte udelivsaktiviteter i gang året rundt. Der kan bl.a. arbejdes med at tænde og lave mad over bål og madlavning over bål.

Her kan man også følge årets gang i forhold til planter, smådyr og livet i vandet.

Det er et godt sted at invitere lokale daginstitutioner og skoler hen, så de kan deltage i læringsaktiviteter med de studerende.

Ved åen og i åen

UC Syd, der har været med til at skabe parken, og som uddanner pædagoger, vil gerne bruge åen og fjorden mere aktivt med joller, kano og kajak. Det vil bidrage med nye dannelses- og læringsmuligheder i et kulturhistorisk perspektiv.

UC Syd forventer, at Åhaven bliver en fantastisk base for udelivsundervisning, der er båret af konkrete erfaringer og oplevelser med den omkringliggende natur, og som bidrager til en øget forståelse for miljø- og klimaspørgsmål hos alle brugere, både studerende, børnehavebørn, skoleelever og andre.

Naturvidenskabelige fag på HF&VUC

Åhaven er betydningsfuld for de naturvidenskabelige fag på Kolding HF&VUC, da området giver eleverne mulighed for at få en forståelse for naturen i et bynært område.

En del af undervisningen består af feltarbejde i både biologi og geografi. Det er Åhaven perfekt til, idet der er adgang til et en sø, hvor der kan laves undersøgelser af vandkvaliteten både ved kemiske undersøgelser og ved at undersøge faunaen i vandet i fx biologi.

I geografi er man også meget interesseret i lokaliteter, hvor der kan arbejdes med klimasikring.

Andre fag vil også kunne bruge området som et udendørs undervisningslokale.

Åhaven ligger meget tæt på HF & VUC. Derfor vil elever også i pauser kunne bruge området som et rekreativt område. Naturen og et rekreativt område med diverse faciliteter en virkelig god måde at få lidt ro til hjernen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje