Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Åhaven er en bynær oase Flagermus

Flagermus

Langøret flagermus Plecotus auritus 1.Langøret flagermus Plecotus auritus 1.

Åhaven er vigtig for flagermus.

Hvis du er heldig, kan du se flagermus i Åhaven. Du vil kunne opleve dem ved vandspejlet, når det begynder at blive mørkt.

I Danmark er alle flagermus en strengt beskyttet art. Det betyder, at man ikke må fange dem eller slå dem ihjel. Man må heller ikke forstyrre dem eller ødelægge de steder, hvor de holder hvil. Sådan et sted er Åhaven.

De yngler i kolonier

Flagermus samles i kolonier på 10 til flere hundrede hunner fra april til juni. Hannerne findes som regel alene eller få sammen afhængig af, hvilken art flagermus der er tale om. Flagermusene yngler i kolonierne og får unger i juni til juli. I sensommeren og efteråret splittes kolonierne igen for at fokusere på at finde nok føde til at opbygge et fedtlag, der kan få dem helskinnet gennem vinteren. Inden flagermusene finder et sted at overvintre, parrer de sig og gemmer sæden i livmoderen, til den skal bruges i foråret.

Flagermusdetektor

Flagermus orienterer sig via højfrekvente skrig, som de frembringer via deres strubehoved. Vi mennesker kan ikke høre disse højfrekvente lyde, men de kan høres via en detektor. Der er en flagermusdetektor i Åhaven. Med en lille mikrofon registreres deres lyde, som omsættes til en tikkende lyd, som vi mennesker kan høre.

Registrer dine fund

Offentlige myndigheder er afhængige af, at frivillige, naturglade mennesker registrerer deres fund af beskyttede arter, så man kan være opmærksom på dem og værne om dem.

Du kan hjælpe med at registrere flagermus og andre beskyttede arter, så vi kan værne om dem. Hvis du ser en flagermus eller en flok af flagermus, kan du gå ind på www.arter.dk eller på app’en Arter og registrere din observation.

Flagermus er en bilag IV-art. Læs mere om flagermus og bilag IV-arter på www.mst.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje