Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø, natur og klima Naturområder og naturprojekter Åhaven er en bynær oase Klimapark

Klimapark

Åhaven er ikke bare et rekreativt område. Det er også en klimapark.

BlueKolding arbejder for en sund, ren og klimasikker kommune og for en verden, hvor intet går til spilde. Derfor sørger BlueKolding for at lede regnvand og spildevand væk fra huse, virksomheder, veje og gader, så det ikke gør skade.

Spildevandet fra Kolding by bliver ledt til et stort centralrenseanlæg i Agtrup ca. 7. km. sydøst for Kolding gennem to store rør, der er gravet ned i jorden, og som faktisk løber lige under Åhaven. Der løber ca. 11 milliarder liter spildevand gennem disse rør hvert år.

Regnvand renses i bassiner

Når regnen falder, skyller det nogle af de skadelige stoffer fra gader, veje og hustage med sig. Derfor er regnvand ikke nødvendigvis helt rent vand. BlueKolding opmagasinerer meget af regnvandet i bassiner som det, der findes her i Åhaven. Når regnvandet får lov til at stå stille i bassinet, falder de skadelige stoffer til bunds. Derefter kan vandet ledes tilbage til naturen, mens bundfaldet i bassinet kan fjernes.

Spildevand skaber fjernvarme og strøm

Ved siden af Åhaven og Kolding Åpark ligger en orange bygning med 153 lejligheder. De opvarmes alle sammen med overskudsvarme fra spildevand.

Spildevand har en temperatur på mellem 8 og 18 grader. Det er nok til, at man via en varmeveksler kan bruge det til at opvarme fjernvarmevand. BlueKolding har installeret en varmeveksler her ved Åhaven. Det er den, der forsyner den orange bygning med fjernvarme.

En anden måde at udnytte vandet på er at producere klimaneutral strøm. Det sker ved renseanlægget i Agtrup. Når vandet er renset, løber det af sig selv ca. 35 m ned ad en bakke og ud i Lillebælt. Den energi, som faldet frigiver, udnyttes i en turbine, som er i røret lige før udløbet til Lillebælt. Og her produceres den klimaneutrale strøm.Læs mere om BlueKolding

 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje