Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Planer og projekter Kommuneplaner

Kommuneplaner

SDU Kolding set fra åen.

Alle kommuner skal foretage en omfattende fysisk planlægning i form af kommune- og lokalplanlægning.

Planlægningen fastlægger anvendelsen af samtlige arealer i kommunen samt regler for bygninger, benyttelse af arealer, anlæg af veje og lignende i enkelte lokalområder.

Kommuneplanen udgør det nødvendige bindeled mellem på den ene side landsplanlægningen og de statslige interesser, og på den anden side de bestemmelser, der fastlægges i lokalplaner for den enkelte ejendom.

Kommuneplanen dækker hele kommunens areal – både by- og landområde - og her vil borgere, virksomheder, interesseorganisationer m.v. kunne orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.

Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år. Hvert fjerde år skal byrådet vurdere, om der er brug for en ny plan, om den eksisterende plan skal ændres eller om den kan fortsætte uændret i en ny fire årsperiode.

Se mere herunder om den gældende kommuneplan samt forslag til ændringer og vedtagne ændringer.

Kommuneplan 2021 - 2033

Byrådet har den 14. december 2021 vedtaget Kommuneplan 2021-2033 for Kolding Kommune.

I høringsperioden fra den 4. maj til den 30. juni 2021, hvor et planforslag var fremlagt til offentlig debat, blev fremsendt godt 80 høringssvar indeholdende bemærkninger og indsigelser. Høringssvar og hvorvidt de førte til ændringer, fremgår af byrådets behandling den 14. december 2021.

Den vedtagne Kommuneplan 2021-2033 for Kolding Kommune er offentliggjort på den nationale planportal Plandata.dk den 1. februar 2022.

Kommuneplanen består af:

  • Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet - Hovedstruktur og retningslinjer
  • Kommuneplan 2021-2033 for Kolding Kommune - Hovedstruktur
  • Kommuneplan 2021-2033 for Kolding Kommune - Forudsætningsredegørelse
  • Kommuneplan 2021-2033 for Kolding Kommune - Rammer for lokalplanlægning

Den samlede kommuneplan er dermed opbygget af en fælles del for Trekantområdet, der er lavet i samarbejde med Billund, Fredericia, Haderslev, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner, og en lokal del for Kolding Kommune. Den fælles del udgøres af ét dokument som indeholder hovedstruktur og retningslinjer, med tilknyttede arealudpegninger. Den lokale del består af tre dokumenter. En hovedstruktur, omfattende mål og lokale retningslinjer, med tilknyttede arealudpegninger, en forudsætningsredegørelse samt rammer for lokalplanlægning.

Kommuneplanen er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse for de ændringer eller afværgeforanstaltninger, der laves på baggrund af miljøvurderingen og den offentlige høring. Den sammenfattende miljøredegørelse bekendtgøres som en del af den samlede kommuneplan.

Dokumenter i sammenhæng med miljøvurderingen omfatter dermed:

Miljørapporten har været i offentlig høring samtidig med kommuneplanforslaget. Der blev ikke fremsendt bemærkninger hertil.

Forslag til tillæg til Kommuneplan 2021 - 2033

Enhver kan komme med bemærkninger eller ændringsforslag til et forslag til kommuneplantillæg. Indsigelser skal sendes til By- og Udviklingsforvaltningen inden udløbet af indsigelsesperioden, som fremgår af nedenstående oversigt. Byrådet tager stilling til indsigelserne ved den endelige vedtagelse.

Link til Plandata

Forslag til kommuneplantillæg

Tillæg nr.

Vedrørende

Høringsperiode

Tillæg 59

Miljøscreening

Ved Stranden

15. juli 2021 til 09. september 2021

Tillæg 4 incl. miljørapport

Omfartsvej nord om Nr. Bjert

05. oktober 2022 - 30.november 2022
Vedtagne tillæg til Kommuneplan 2021-2033

Fra denne side kan du se de vedtagne tillæg til Kommuneplan 2021-2033

Tillæg nr. 

Vedrørende

Lokalplaner.

Vedtaget

Tillæg 1

Ved Stadionvej

0212-13

01.03.2022

Tillæg 3

Ved Eltangvej

0734-32

28.03.2023

Tillæg 5 

Ved Moshusevej

0929-52

22.11.2022

Tillæg 6

Ved Fjordbrynet

1013-21

21.06.20222

Tillæg 7

Ved Stadionvej

0212-71

30.08.2022

Tillæg 8

Ved Fynsvej og Sjællandsvej

0511-32

03.05.2022

Tillæg 9

Pumpe-sluse

0042-82

20.12.2022

Tillæg 10

Ved Skovvangen

0123-41

20.12.2022

Tillæg 11

Ved Lærkevej

Op-14A-01

20.12.2022

Tillæg 12

Ved Nordager

0745-33

24.01.2023

Tillæg 13

Ved Gl. Bjert

0912-5A-01

30.08.2023

Tillæg 14

Ved Virkelyst

0643-13

21.03.2024

Tillæg 15Ved Bøgehøjgård - et boligområde0514-1130.05.2024

Tillæg 17

Ved Dyrehavegårdsvej 

0022-13

28.02.2023

Tillæg 18 

Ved Almind Østergade

0611-12

07.09.2023

Tillæg 19

Ved Idyl

1018-18

07.09.2023

Tillæg 22

Ved Nr. Bjertvej

0531-101

08.11.2022

Tillæg 23

Ved Reinholdts Bakke - et lokalcenter

1114-41

10.01.2024

Tillæg 24

Solceller Viuf og Håstrup

0637-81

28.03.2023

Tillæg 25

Ved Cypresvej – et område til offentlige formål.

0211-71

20.06.2023

Tillæg 26

Ved Birkemosevej

0514-12

20.12.2022

Tillæg 31

Ved Storegaden i Viuf - dagligvarebutik og ladestation

0631-21

11,10.2023

Tillæg 32

Ved Anholtvænget

0531-103

11.09.2023

Tillæg 33

Syd for Vestersig

0633-13-01

13.09.2023

Tillæg 35

Ved Lyshøj Alle - et område til offentlige formål

0513-71

02.10.2023

Tillæg 37

Ved Kirkevejen - et haveboligområde

1113-12

05.10.2023

Tillæg 38

Ved Nr. Bjert Kirke - et område til offentlige formål

0531-72

01.02.2024

Tillæg 39

Landskabsudpegninger i dele af Kolding Kommune

 

16.11.2023

Tillæg 44

Ved Fjordvej - Hotel Kolding Fjord

0532-51-01

18.09.2023

Tillæg 61

Ved Fynsvej

0021-16

22.03.2022

 

Kommuneplanstrategi

Hvert fjerde år skal byrådet vurdere, om der er brug for en ny plan, om den eksisterende plan skal ændres eller om den kan fortsætte uændret i en ny fire årsperiode.

Jf. planloven skal byrådet inden udgangen af første halvdel af byrådsperioden godkende og offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen – en såkaldt planstrategi. Med planstrategien oplyser kommunen om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, om byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, hvorvidt kommuneplanen revideres i sin helhed eller delvist.

Ligesom kommuneplanen består af en fælles del for Trekantområdets syv kommuner og en lokal del for Kolding Kommune, består planstrategien også af to dele - en fælles del for Trekantområdets kommuner, og en lokal del for Kolding Kommune.

Byrådet har den 19. december 2023 behandlet de høringssvar, der blev fremsendt i forbindelse med den offentlige høring af Planstrategi 2023. Byrådet besluttede, at bemærkningerne ikke gav anledning til ændringer i strategien.

Dermed vil ”Byrådets ambitioner for fysisk udvikling – byer og landområde i balance” udgøre grundlaget for den forestående revision af Kolding Kommunes kommuneplan frem mod Kommuneplan 2025-2036. 

Strategien kan ses via linket herunder.

I forbindelse med udarbejdelse af den nye planstrategi har der været afholdt to offentligt annoncerede debatmøder. På debataften den 8. marts 2023 i Kirkesalen på Koldinghus var der fokus på udvikling i Kolding by. På debataften den 29. marts 2023 i CUBEN i Christiansfeld var der fokus på udvikling i øvrige byer og landområder i kommunen.

Planstrategi 2023

Følgebrev - bekendtgørelse af Planstrategi 2023

 

Publikationer med relevans for planlægning

Kommuneplanen gælder for en periode på 12 år. Hvert fjerde år skal byrådet vurdere, om der er brug for en ny plan, om den eksisterende plan skal ændres eller om den kan fortsætte uændret i en ny fire årsperiode.

Redegørelse - udvidelse af aflastningsområdet i Kolding

Detailshandel analyse for Kolding Kommune rapport

Serviceanalyse af Kolding Bymidte

Helhedsplanen for Kolding Midtby

Trekantområdet

Samarbejdet er udvidet af nogle omgange, og består ud over Kolding Kommune af Billund, Fredericia, Haderslev, Middelfart, Vejen og Vejle Kommune.

Samarbejdet udmønter sig bl.a. i en fælles kommuneplanlægning, hvor planstrategien og kommuneplanen er de centrale dokumenter. Læs mere om samarbejdet i Trekantområdet og kommuneplanlægning via links herunder.

Link til Trekantområdet

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje