Skip til hoved indholdet

Klima- og højvandsdiget færdigbygget

Fra diget er der flot udsigt over havnen og fjorden. Og langs diget er der etableret plads til småbåde. Foto: Kolding Kommune.

Klima- og højvandsdiget mellem havnebassinet og hundeskoven er nu stort set færdigt. De sidste finish-arbejder langs kajen udføres til efteråret.

Diget er et led i det omfattende klimaprojekt, som skal beskytte Kolding midtby mod fremtidige oversvømmelser. Diget er 165 meter langt, og overkanten ligger 2,8 meter over fjordens normale vandstand. Langs diget er der plads til en række nye bådpladser for småbåde.

Kolding Kommune har som bygherre stillet en række krav til bæredygtigheden og for at reducere udledningen af CO2. Blandt andet er her anvendt HVO-biodiesel i stedet for traditionel diesel. De 500 tons spunsjern er genanvendt stål fremstillet ved hjælp af vedvarende energi, og der er i vidt omfang brugt genanvendte materialer til opbygningen af diget.

I forlængelse af diget er opførelsen af det store pumpe-/sluseanlæg nu i gang. Anlægget forventes færdigbygget med udgangen af 2025.

Du kan læse mere om pumpe-/sluseanlægget på siden Aktuelle projekter om klimatilpasning.


Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje