Skip til hoved indholdet

Ringvej Syd

    Hjem Borger Planer og projekter Ringvej Syd


Første etape af den nye ringvej starter fra den eksisterende rundkørsel ved Ødisvej/Vonsildvej.

En ny ringvej syd for Kolding by skal mindske trængslen, aflaste trafikken gennem byen og samtidig understøtte byudviklingen i Vonsild og Dalby.

Den 1. etape af Ringvej Syd vil især komme beboerne i de nye boligudstykninger syd for Vonsild til gode, og der er udsigt til mindre trafik gennem Vonsild by, da den nye ringvej kobles på rundkørslen til motorvejen syd for Vonsild.

Når Ringvej Syd er helt færdig, vil det betyde en aflastning af den overordnede biltrafik, da der skabes en genvej mellem Stenderuphalvøen og motorvejsnettet.

Der er de seneste år blevet bygget rigtigt mange nye boliger i den sydlige del af Kolding – specielt sydøst for Vonsild. Den udvikling vil fortsætte, da der i kommuneplanen er reserveret store arealer til byudvikling. Samtidig er der generelt kommet flere biler på vejene, og specielt i myldretiden er der pres på trafikken i Kolding by.

Begge disse tendenser stiller krav til infrastrukturen, hvis trafikken fortsat skal glide.

Det etableres en sydlig ringvej mellem Vonsildvej (ved Ødisvej syd for Vonsild) og Skamlingvejen (ved Skartved) – en strækning på 5,2 km. Ringvejen bliver en tosporet vej med mulighed for senere at etablere cykelsti.

I første omgang har byrådet sat penge af til 1. etape af Ringvej Syd. Etapen kommer til at gå mellem Vonsildvej i rundkørslen ved Ødisvej og slutter ca. 2,1 km mod nordøst, hvor ringvejen tilsluttes en planlagt fordelingsvej til et nyt boligudviklingsområde.

Undervejs vil vejen krydse Dalby Møllebæk to steder. Her bliver der etableret faunapassager, så dyr som f.eks. frøer, pindsvin, grævlinger og rådyr får mulighed for at krydse vejen uden at komme i kontakt med bilerne.


Med sort er angivet 1. etape af Ringvej Syd. Med rødt vises den del af Sjølundvej, som nedlægges.

 


Fuldt udbygget vil Ringvej Syd gå fra Vonsildvej ved Ødisvej til Skamlingvejen ved Skartved.

Der er ikke lavet en detaljeret tidsplan endnu, men anlægsarbejdet forventes at gå i gang i sommeren 2024, hvorefter 1. etape kan stå færdig i slutningen af 2025, med mindre projektet støder på uforudsete problemer undervejs.

Tidsplanen for den resterende del af Ringvej Syd afhænger af, hvornår der afsættes penge til at færdiggøre projektet.

Der er afsat 84 mio. kr. til 1. etape af Ringvej Syd.

Anlæg af den sydlige ringvej vil i perioder påvirke den eksisterende trafik. Før arbejdet går i gang, vil der blive informeret på kommunens hjemmeside og facebook.

Yderligere information

Spørgsmål om sydlig ringvej kan rettes til Trafik, Vej og Park på tlf. 79 79 79 79 eller trafikvejogpark@kolding.dk

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje