Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Planer og projekter Ringvej Syd Oftest stillede spørgsmål om Ringvej Syd

Oftest stillede spørgsmål om Ringvej Syd

Hvilke trafikanter får især glæde af ringvejen?
Ringvej Syd vil aflaste den overordnede biltrafik i den sydlige del af Kolding, primært mellem Stenderuphalvøen og motorvejsnettet, ligesom de kommende beboere i de nye byudviklingsområder i Dalby og Vonsild vil få glæde af vejen.

Hvor meget vil ringvejen betyde for afviklingen af trafikken i Kolding?
Der forventes en aflastning på ca. 10 pct. af trafikken på den befærdede Vonsildvej.

Vil cyklister kunne bruge den nye ringvej?
Vejen er åben for alle trafikanter, men der anlægges ikke cykelsti på hele strækningen i første omgang. Dog etableres der cykelsti på den korte strækning fra Vonsildvej til den nye rundkørsel med tilslutning til Sjølundvej som en 1. etape af en kommende cykelsti til Hejlsminde.

Hvorfor anlægger man ikke cykelsti langs ringvejen med det samme?
Der er først for alvor behov for cykelsti i det øjeblik, at de kommende byudviklingsområder i den sydlige del af Dalby og Vonsild er færdigudbyggede. Indtil da bruges pengene bedre til at forbedre vilkårene for cyklister andre steder.

Hvordan vil støjen fra ringvejen påvirke eksisterende og nye boligområder?
Støjberegninger viser, at der ikke vil forekomme støjgener af væsentligt omfang.

Findes der noget sjælden/truet natur i området?
Der er beskyttede vandhuller, ligesom der er registreret flere beskyttede arter af flagermus og padder.

Hvad gøres der for at beskytte sjælden/truet natur?
Ved fastlæggelsen af vejens linjeføring er der taget højde for vandhullernes placering i området. Derudover etableres der faunapassager, heraf to større passager ved Dalby Mølleå, for at sikre dyrenes frie bevægelighed.

Har byrådet sagt ja til at lave hele ringvejen?
Ja, men der er ikke truffet beslutning om hvornår.

Hvad koster den sidste del af ringvejen?
Det er der ikke lavet beregninger på endnu.

Hvornår går anlægsarbejdet i gang til 1. fase?
Efter planen i sommeren 2024.

Hvornår ventes den første strækning åbnet for trafik?
Efter planen i slutningen af 2025.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje