Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Planer og projekter Udvikling af Koldings havneområder Nyheder om udvikling af Koldings havneområder Medlemmer af nyt dialogforum udpeget

Medlemmer af nyt dialogforum udpeget

Nu er der sat ansigt på medlemmerne af et nyt dialogforum for udvikling af Koldings havneområder. Udvalget skal bl.a. styrke samarbejdet og dialogen imellem Kolding Kommune, Kolding Havn og erhvervslivet samt medvirke til at kvalificere udviklingsarbejdet.

I samarbejdsaftalen mellem Kolding Havn og Kolding Kommune er det aftalt, at der nedsættes et særligt dialogforum bestående af repræsentanter fra Byrådet, havnebestyrelsen, kommunaldirektør, havnedirektør og eksterne udpeget i fællesskab.

Dialogforum består af følgende ni medlemmer:

  • Tre repræsentanter fra Byrådet: Borgmester (Jørn Pedersen), formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget (Birgitte Kragh) samt et ekstra byrådsmedlem (Hans Holmer)
  • To repræsentanter fra Havnebestyrelsen: Formand (Tobias Jørgensen) og næstformand (Jan Riis)
  • En repræsentant for havnens virksomheder: Jesper Hansson, Svane Shipping, valgt af lokalforeningen, Danske shipping- og havnevirksomheder
  • En repræsentant for byens øvrige erhvervsliv: Otto Popp Clausen, formand for Fonden Business Kolding
  • Kommunaldirektør Thomas Boe
  • Havnedirektør Anders Vangsbjerg Sørensen

Det fremgår af samarbejdsaftalen, at dialogforummet skal mødes mindst to gange årligt. Forummet kan diskutere og forelægge evt. forslag til ændringer af byudviklings- og dialogområder for Kolding Byråd og Havnebestyrelsen. Forslag skal respektere gældende lejeaftaler i hele deres løbetid samt vurdere evt. ønsker om ændringer af disse.

Derudover kan dialogforum bidrage til at styrke samarbejdet og dialogen imellem Kolding Kommune, Kolding Havn og erhvervslivet samt medvirke til at kvalificere udviklingsarbejdet.

De første møder er programsat, og her skal bl.a. drøftes forretningsorden, rammer for forummets arbejde samt de første konkrete spørgsmål angående lejeaftaler inden for udviklingsområdet.

Du kan læse mere om udviklingen af Koldings havneområder på temasiden www.kolding.dk/havneudvikling

Seneste nyheder

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje