Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Psykiatri Hvordan får du et tilbud?

Hvordan får du et tilbud?

Regionen har rådgivning for alle borgere i regionen – også pårørende der har brug for mere viden

Psykiatrirådgivningen behandler spørgsmål om støtte så hurtigt som muligt. Der er fastsat tidsfrister for, hvor lang tid der må gå, før der træffes afgørelse.

Servicelovens § 103 vedr. Beskyttet beskæftigelse og Servicelovens § 85 vedr. bostøtte.

Servicelovens § 107 vedr. midlertidigt botilbud og Servicelovens § 108 vedr. længerevarende botilbud.

Hvis fristen ikke kan overholdes, skal borgeren have skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Ledelse:

Kathrine Fjelstrup
Telefon: 79 79 77 93
kafj@kolding.dk

Medarbejder:

Sarah Liman
Telefon: 79 79 65 25

Regionen har rådgivning for alle borgere i regionen – også pårørende der har brug for mere viden. På PsykInfo kan du få svar på dine spørgsmål om psykisk sygdom. Her møder du medarbejdere, der har en uddannelse inden for psykiatri- og socialområdet. Alle har tavshedspligt. Rådgivningen er anonym og tager udgangspunkt i dine ønsker og behov. Formålet med samtalen er støtte og vejledning samt information om tilbud til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende i Region Syddanmark.

PsykInfo er også at finde i Lokalpsykiatrien på Låsbyhøj i Kolding, hvor der en gang månedligt er mulighed for at møde op og få en samtale med en rådgiver. Se mere her: http://psyk-info.regionsyddanmark.dk/wm328127

Psykiatriens akuttilbud kan findes via nedenstående links:

Akut hjælp og behandling til børn og unge op til 19 år:  http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm514425 

Akut hjælp og behandling til voksne fra 20 år: http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm514426 

Kolding Kommunes støttekontaktpersoner tilbyder personlig kontakt og støtte til de mest socialt udsatte borgere, der på grund af psykiske lidelser, misbrugsproblemer eller særlige sociale problemer som hjemløshed er isolerede og uden særlig kontakt med omgivelserne.

Støtte- og kontaktpersonordningens formål er at styrke borgerens mulighed for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov, og dermed gøre borgeren i stand til at benytte samfundets muligheder og de øvrige etablerede tilbud. 

Støttekontaktpersonerne tilbyder fortrinsvis kontakt og støtte på gadeplan og på borgerens bopæl.

Udover den opsøgende kontakt på gadeplan kan støtte- og kontaktpersonerne kontakte borgere efter bekymringshenvendelser fra pårørende, naboer, viceværter, læger, kommunale sagsbehandlere mv.

Tilbuddet om en støttekontaktperson er ikke omfattet af notatpligt, og borgeren er derfor sikret anonymitet, hvis dette ønskes.

En støttekontaktperson yder fx hjælp og støtte i form af:

  • Hjælp med kontakt til omgivelserne, sociale netværk, de sociale myndigheder mv.
  • Hjælp til struktur i hverdagen
  • Forklaring og guidning i forhold til breve fra offentlige myndigheder mv.
  • Støtte og ledsagelse til lægebesøg, fritidsaktiviteter mv.

Kolding kommunes Psykiatrirådgivning kan formidle kontakt til en støtte-kontaktperson, eller man kan selv kontakte støtte-kontaktpersonerne. Der er ingen fast træffetid, men det er altid muligt at lægge en besked med ønske om at blive kontaktet.

I Kolding holder støtte-kontaktpersonerne til på:

Låsbyhøj
Nørregade 1
6000 Kolding
Tlf. 7979 2323

Nyttige links

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje