Skip til hoved indholdet

Socialtandplejen

Særligt udsatte borgere (servicelovens §110 samt §104)

    Hjem Borger Sundhed og omsorg Tandpleje Voksentandpleje Socialtandplejen

Socialtandpleje er for borgere under servicelovens §110 samt nogle borgere under §104. Tilbuddet er for særligt udsatte borgere.

Borgere der ikke hører under §110 eller §104 og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud grundet særligt sociale problemer kan ligeledes henvises til tilbuddet, her vil der fra henvisers side ofte være behov for en drøftelse med tandlægen om det er tilbuddet for særligt udsatte eller Specialtandplejen der skal tilbydes borgeren.

For at modtage tilbud om socialtandpleje, er det en forudsætning, at borgeren ikke kan benytte de eksisterende tilbud i tandplejen, herunder omsorgstandplejen, Specialtandplejen eller praksistandplejen (privatpraksis).

Henvisning og visitation

Visitationen til socialtandplejen foretages af udvalgte personer i Kolding kommune:

Socialsygeplejrske Karina Bendixen
Sygeplejerske stofbehandlingen: Christina Viggo
Sygeplejerske Alkoholbehandling: Helene Bager
Socialrådgiver Overmarksgården Pia Helle
Socialrådgiver Overmarksgården: Alice Stegger
Leder værestederne Lena Sørensen
Vurderingen af borgernes tandbehandlingsbehov er en tandlægefaglig vurdering, der foretages af det tandfaglige personale i socialtandplejen.

Formål og indhold

  • At medvirke til at den enkelte bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel i videst muligt omfang
  • At afhjælpe akutte tandproblemer der forvolder smerter

Tilbuddet omfatter:

Tilbuddet om socialtandplejen vurderes fra gang til gang ved den enkelte borgere og der skal derfor sendes en henvisning hver gang borgeren skal til tandbehandling.
Hvis borgeren har flere udfordringer når henvisningen sendes, varetages de i henvisningen beskrevne udfordringer.
Når borgeren ikke længere hører under målgruppen for socialtandpleje, vurderes det om borgeren kan gå i alminelig

praksistandpleje eller om borgeren skal visiteres til Specialtandplejen.
Denne drøftelse kan ske mellem tandlægen og kontaktpersonen.

Hvis det vurderes at borgeren efter ophør af socialtandpleje kan gå i praksistandplejen, skal borgeren vejledes i mulighederne for tilskud til tandpleje.

Borgeren skal selv sørge for transport, hvis der er behov for det.

Egenbetaling

Tilbuddet er vederlagsfrit

Børne- og Ungdomstandplejen

Tandplejens klinikker

Bramdrupdam klinikken
Møllegårdsvej 1
6000 Kolding

Riis Toft klinikken
Riis Toft 12A
6000 Kolding

Vamdrup klinikken
Herredsvej 54
6580 Vamdrup

Tandreguleringen og Voksentandplejen

Sygehusvej 6
6000 Kolding


Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje