Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Træning Kørsel

Kørsel

Der er forskellige kørselsordninger som du kan søge hvis du enten har svært ved eller ikke er i stand til selv at klare egen kørsel eller tage offentlige transportmidler.

Læs mere under de forskellige ordninger, hvad du har mulighed for at søge, og hvordan du søger.

Du kan få kørsel til læge hvis du:

 • Er sygesikringsgruppe 1
 • Er pensionist
 • Ikke selv kan transportere dig eller anvende offentlig transport

Ansøg om lægekørsel

Du kan også søge lægekørsel hos Senior- og Sundhedsrådgivningen på tlf. 79 79 84 50. 

Sagsbehandlingstiden kan være op til fem hverdage.

Bestil kørsel

Når du har bevilling på lægekørsel, skal du bestille kørslen hos Kørselskontoret på tlf. 79 79 17 18

Det med småt

 • Der er ingen egenbetaling
 • Der køres med bus/liftbus – der kan ikke garanteres kørsel med lav bil
 • Der køres kun til egen læge eller nærmeste speciallæge

Du kan søge kørselsgodtgørelse til læge og speciallæge, hvis du er i sygesikringsgruppe 1 og opfylder kriterier, efter Sundhedslovens §§170-174.

Regler for pensionister:

Du kan søge om kørselsgodtgørelse til læge og nærmeste speciallæge, hvis din udgift, efter billigste forsvarlige offentlige transportmiddel, overstiger 45 (44) kr. tur/retur 2023 (2022).

Regler for ikke-pensionister:

Du kan søge om kørselsgodtgørelse til nærmeste speciallæge. Afstanden skal overstige 50 km.
Udgiften til nærmeste speciallæge, efter billigste forsvarlige offentlige transportmiddel, skal  overstige 108 (104) kr. tur/retur 2023 (2022).

Særlige regler for kørselsgodtgørelse til speciallæge

Der gives kun kørselsgodtgørelse til nærmeste speciallæge, i forhold til din bopæl. Særlig undtagelse kan være, hvis den nærmeste speciallæge ikke kan udføre den påkrævede behandling eller ikke har det rette udstyr. Lang ventetid er ikke en særlig undtagelse. 

Takst

Kørselsgodtgørelsen svarer til billigste, offentlige transportmiddel.

Ansøgning om kørselsgodtgørelse

Ansøgningsskemaet udfyldes og dokumentation uploades i ansøgningen. Der søges med Mitid.

Ansøgning om kørselsgodtgørelse

Du kan også aflevere eller sende dokumentation for besøget ved speciallæge til Senior- og Sundhedssekretariat, Sygehusvej 6, 6000 Kolding.

Flextur er kollektiv trafik med små vogne, der kan anvendes af alle, hvis man ikke kræver særlig hjælp fra chaufføren.

Bestil kørsel

Flextur bestilles ved Sydtrafik på tlf. 76 60 86 00.

Det med småt

 • Prisen for en Flextur i Kolding Kommune er 6,25 kr. pr. km, dog minimum 45 kr. for en tur.
 • Flextur kan anvendes i hele Kolding Kommune, dog ikke internt i Kolding by (6000).
 • Flextur kan anvendes til/fra nabokommunerne, dog ikke mellem Kolding by og Vejle by eller Fredericia by.

Hvis man benytter mulighederne for at bestille online eller via app får man 20% rabat.

Mere information om Flextur

Du kan få mere information om Flextur på Sydtrafiks hjemmeside

Du kan søge handicapkørsel hvis du

 • Er over 18 år
 • Er stærkt bevægelseshæmmet og afhængig af ganghjælpemidler, eller
 • Er stærkt svagtseende (10%)

Ansøg om Handicapkørsel

Du kan også søge Handicapkørsel hos Senior- og Sundhedsrådgivningen på tlf. 79 79 84 50.

Bestil kørsel

Når du har bevilling på Handicapkørsel, skal du bestille kørslen hos Sydtrafik på tlf. 76 60 86 08.

Det med småt

 • Prisen for en tur med handicapkørsel er 4,00 kr. pr. km, dog minimum 45 kr. for en tur.
 • Der kan max bruges 104 ture pr. år (1 tur ud og 1 tur hjem).
 • Der køres med bus/liftbus.

Hvis man benytter mulighederne for at bestille online eller via app får man 20% rabat.

Mere information om Handicapkørsel

Du kan få mere information om Handicapkørsel på Sydtrafiks hjemmeside.

Kørsel til visiterede tilbud

Hvis du ikke selv kan klare transporten, kan du søge kørsel til visiterede tilbud såsom:

 • Aktivitetscenter
 • Daghjem
 • Genoptræning
 • Sygeplejeklinikker
 • Bad på plejehjem

Du kan søge omsorgskørsel hos Senior- og Sundhedsrådgivningen på tlf. 79 79 84 50.

Det med småt

 • Der er en egenbetaling på kørsel for pensionister. Taksterne bliver reguleret årligt pr. den 1. januar.
 • Kørslen varetages af Kørselskontoret, og bestilles via den aktivitet, du er tilmeldt.
 • Kørslen sker hovedsageligt som samkørsel.

 

Kørsel til ikke-visiterede tilbud

Du kan også søge kørsel til ikke-visterede tilbud såsom:

 • Aktiviteter i kommunalt støttede klubber og foreninger.
 • Aktiviteter i de brugerstyrede huse.

Det med småt

 • Der er en egenbetaling på kørsel for pensionister. Taksterne bliver reguleret årligt pr. den 1. januar.
 • Kørslen varetages af Kørselskontoret, og bestilles via den aktivitet, du er tilmeldt.
 • Kørslen sker hovedsageligt som samkørsel.
 • Hvis du har bevilget handicapkørsel, skal denne være opbrugt først.
 • Der kan bevilges kørsel op til 5 gange tur/retur om måneden.
 • Det er muligt at overføre ikke benyttede ture til næste måned.
 • Til løbende aktiviteter kan kørsel bevilges i to måneder, med henblik på at skabe muligheder for aftaler om samkørsel.

Kørsel til sygehuset varetages af Region Syddanmark.

Du skal henvende dig til:

 • Den afdeling du er indkaldt til.
 • Sygehus Lillebælts Kørselskontor på tlf. 70 11 31 11.

Genoptræning (henvist fra sygehuset)

Du kan søge kørsel til genoptræning, hvis du:

 • Har modtaget en genoptræningsplan fra sygehuset.
 • Ikke selv kan transportere dig eller anvende offentlig transport.

Du kan søge kørsel til genoptræning ved Sundhedscentret på tlf. 79 79 60 00.

Det med småt

 • Der er ingen egenbetaling på kørsel til genoptræning.
 • Kørslen varetages af Kørselskontoret, og bestilles via den trænende terapeut.

Hvis du er pensionist, og selv kan transportere dig til genoptræning, kan du få kørselsgodtgørelse når udgiften overstiger 25 kr. Taksten svarer til billigste, offentlige transportmiddel.

Kommunalt visiteret træning

Hvis du ikke selv kan transportere dig, kan du søge kørsel til kommunalt visiteret træning.

Kørsel til træning søges hos Sundhedscentret på tlf. 79 79 60 00.

Det med småt

 • Der er en egenbetaling på kørsel for pensionister. Taksterne bliver reguleret årligt pr. den 1. januar.
 • Kørslen varetages af Kørselskontoret, og bestilles via den trænende terapeut.

Buskort til alle borgere over 66 år

Alle borgere over 66 år, der bor i Kolding Kommune, kan købe et buskort til 500 kr. for 12 måneder.

Buskortet kan bruges til ubegrænset kørsel med bybusser, lokale busser og regionale busser inden for Koldings Kommunegrænser. Man kan ikke køre i tog med Buskort 66+

For at kunne få buskortet skal du opfylde to ting:

 • Du kan købe buskort fra den dag du fylder 66 år.
 • Du skal have bopæl i Kolding Kommune.

Buskortet gælder for 12 måneder ad gangen. Perioden starter første gang du bruger buskortet.

Buskortet koster 500 kr. for 12 måneder.

Du kan løbende bestille/forny 66+ buskortet

Du bestiller buskortet på www.sydtrafik.dk/pensionist. Hvis du ikke er god til computere, har du måske en pårørende eller en bekendt, der kan hjælpe dig.

Du kan også få hjælp til at komme ind på en computer og bestille buskortet her:

 • Bibliotekerne i Kolding Kommune i det tidsrum der er personlig betjening.
 • IT cafeerne i følgende aktivitetshuse:
  • Olivenhaven, Munkevænget 10, 6000 Kolding, telefon 24 67 60 37.
  • Toften, Kirkely 24, Bramdrupdam, telefon: 75 56 82 19.
  • Svinget, Hechtsvej 5, Viuf, telefon 29 84 14 72.
  • Seniorhuset, Skolevej 10, Christiansfeld, telefon: 53 64 75 14.
  • Toftegården, Hovedgaden 28, Jordrup, telefon 23 86 18 21.
  • Midtgaardens Datastue, Nicolaiplads 10, Kolding, telefon 60 82 45 05.
  • Lindely, Lindegade 2, Vamdrup, telefon: 40 52 65 80

Kontakt Sydtrafiks trafikoplysning på tlf. 70 10 44 10,

 • mandag - fredag kl. 06.15 - 18.00,
 • lørdag kl. 09.15-17.00 og
 • søndag kl. 10.15-17.00

eller på pensionist@sydtrafik.dk.

 • Buskortet gælder til ubegrænset kørsel i lokale busser, bybusser og regionale busser inden for Koldings kommunegrænse.
 • Der kan gratis medtages to børn under 12 år.
 • Kørsel uden for Koldings kommunegrænse kræver ekstrabillet til de pågældende zoner.
 • Buskortet koster 500 kr. og gælder i 12 måneder fra den første dag man stempler ind i bussen.
 • Buskortet gælder ikke til tog eller flextur.
 • Buskortet er personligt og må ikke overdrages til andre.
 • Buskortet er klar til brug når du modtager det med posten.
 • Buskortet er et rejsekort. Du tjekker ind og ud via de blå spots i busserne.
 • Ved bestilling skal du betale med kreditkort eller Mobile Pay. Du kan også vælge at få tilsendt et girokort. Kontant betaling er ikke mulig.
 • Buskortet kan ikke refunderes.
 • Fra du bestiller buskortet går der 2-3 uger før du modtager buskortet med posten. I opstartsfasen kan sagsbehandlingstiden være længere. (Gælder kun nye kunder der får +66 buskortet med posten)
 • Buskortet skal aktiveres indenfor 30 dag fra købsdatoen (Gælder kun for kunder der fornyer deres +66 buskort).

Nyttige links

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje