Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Træning Træning og genoptræning af børn under 18 år

Træning og genoptræning af børn under 18 år

Vurderingen af behov for indsats sker ud fra en række kriterier.

Træning & Visitation foretager en faglig vurdering og henviser til træning og genoptræning i forhold til de forskellige lovgivninger:

 • Børn med motoriske vanskeligheder eller handicap tilbydes udredning hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i forbindelse med undersøgelse/vurdering, opfølgning, råd- og vejledning, supervision, konsultation m.m.
 • Børn kan få genoptræning efter indlæggelse eller kontrol på sygehuset, hvis de har fået en genoptræningsplan ved udskrivelsen. Der sendes besked til barnets familie inden for 5 hverdage.
 • Børn med funktionsnedsættelse grundet en progressiv sygdom eller et svært fysisk handicap kan, hvis diagnosen er omfattet af diagnoselisten, og hvis lægen har lavet en henvisning modtage vederlagsfri
  fysioterapi. Barnet kan frit vælge mellem privatpraktiserende fysioterapeuter eller det kommunale Team Børnetræning.

Træning til børn og unge efter servicelovens §86 stk.2

Ifølge vejledning 9759 af 8/10 2014 om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner fremgår det at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at børn og unge der midlertidigt eller varigt har behov for hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder får tilbud herom efter §86 stk. 2.

Hos Træning og Rehabilitering skal henvendelse om træning efter §86 stk. 2 ske ved kontakt til Team Træning og Visitation, der i samarbejde med Team Børnetræning vil lave en vurdering af barnets træningsbehov og herefter træffe afgørelse om bevilling eller afslag af træningsindsats.

Vurderingen af behov for indsats sker ud fra følgende kriterier:

 • Der skal ikke være andre tilbud, der kan dække barnets behov og
 • barnet skal have en motorisk forsinkelse, der kræver en fysio- eller ergoterapeutisk indsats ud over råd og vejledning.
 • eller barnet har et fysisk eller psykisk funktionsniveau, der kræver en fysio- eller ergoterapeutisk indsats for at funktionsniveauet ikke falder og barnet mister færdigheder eller begynder at fejlbelaste.
 • eller barnet har et fysisk eller psykisk funktionsniveau, der kræver en fysio- eller ergoterapeutisk indsats for at kunne optimere funktionsniveauet og/eller give barnet nye færdigheder der ikke ville kunne erhverves på anden vis.
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje