Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Træning Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til dig, som har en funktionsnedsættelse på grund af et fysisk handicap eller en progressiv sygdom som fx Parkinson. Træningen foregår hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

For at komme i betragtning til vederlagsfri fysioterapi skal du enten have:

  • Et svært fysisk handicap
  • En funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom

I begge tilfælde gælder, at din tilstand skal være varig, og du skal have en af de sygdomme eller handicaps, der er nævnt på diagnoselisten. Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri fysioterapi

Indsatsen kan gives på hold eller som individuel fysioterapi

  • Holdtræning kan omfatte konditions-, koordinations-, styrke- og udholdenhedstræning, bassintræning samt ridefysioterapi
  • Individuel fysioterapi kan omfatte dels individuel vejledning i træningsprogrammer og dels individuel manuel behandling.

Det er lægen, der vurderer, om du kan henvises til vederlagsfri fysioterapi. Når du er i behandling, er det den henvisende læge og fysioterapeuten, der i samarbejde med dig minimum en gang årligt vurderer, om du stadig har behov for fysioterapi, eller om der skal ske ændringer i indsatsen.

Du skal henvende dig hos din praktiserende læge eller din speciallæge, som derefter tager stilling til, om du skal have en henvisning.

Vederlagsfri fysioterapi udføres af autoriserede fysioterapeuter. Kolding Kommune har etableret et tilbud om vederlagsfri fysioterapi for børn fra 0-16 år samt et tilbud om ridefysioterapi på kommunens egne institutioner.

Du har frit valg mellem at modtage fysioterapi ved en praktiserende fysioterapeut eller ved tilbud om kommunal vederlagsfri fysioterapi på andre kommuners institutioner. En kommune kan af kapacitetsmæssige årsager afvise dig, hvis du ikke har bopæl i kommunen.

Hvis du opfylder kriterierne for ordningen om vederlagsfri fysioterapi, er tilbuddet om fysioterapi gratis. Du er ikke berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse.

Hvis du ønsker at klage over den fysioterapeutiske indsats, skal du sende klagen til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn. Klager skal være skriftlige.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje