Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Trafik, veje og parker Trafik og mobilitet Cykler i Kolding Undersøgelser Transport, forbrug og adfærd

Transport, forbrug og adfærd

Cyklister har stor værdi for handlen i midtbyen

En ny stor undersøgelse viser, at cyklister og gående bidrager med rigtigt meget handel i butikker, cafeer, biografer, osv. i de store provinsbyers centrum, herunder Kolding midtby. De to grupper tegnede sig for halvdelen af omsætningen, da flere end 2.000 borgere blev interviewet i april måned.

Stor forskel på bymidte og storcenter

Forholdet mellem cykling og handelsliv er tidligere undersøgt i København, og nu har COWI med støtte fra Vejdirektoratet lavet en tilsvarende undersøgelse af transport, forbrug og adfærd i syv større danske kommuner.

Undersøgelsen viser, at cyklister står for 35 pct. af omsætningen af midtbyerne i Kolding, Odense, Horsens, Aarhus, Randers og Aalborg, mens de gående tegner sig for 15 pct. og bilisterne for 42 pct. af omsætningen.

Til sammenligning kommer næsten alle kunderne i storcentrene i Kolding, Randers og Aalborg i bil, mens cyklister og gående i gennemsnit tegner sig for tre pct. af omsætningen.

Cyklen er det foretrukne transportvalg i de store provinsbyers bymidte, når der skal handles. Cyklisterne køber i gennemsnit for 500 kr. pr. tur, mens bilisternes forbrug er 734 kr. pr. tur. I opgørelsen indgår både dagligvarer, personlig pleje, oplevelser og andre varer. Undersøgelsen viser også, at cyklister besøger flere af midtbyens tilbud end bilisterne, når de er ude at handle.

Noget af det, som deltagerne i undersøgelsen lægger vægt på, er tilbud om cykelparkering og tryghed i trafikken. Det er også nogle af de elementer, som der er fokus på i Koldings Kommunes indsats for at fremme cykling. Bl.a. er det besluttet at etablere nye og flere parkeringspladser for cykler ved banegården i Kolding, ligesom der skal etableres en supercykelrute, som skal skabe en sammenhængende, hurtig og sikker forbindelse mellem den nordlige og den sydlige del af Kolding by via banegården og centrum.

  • Aarhus Kommune har modtaget støtte fra Vejdirektoratet til at gennemføre en analyse af sammenhængen mellem transportmidler og detailhandel. COWI har gennemført analysen for Aarhus Kommune.

  • De deltagende kommuner er Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding, Randers, Horsens og Ikast-Brande.

  • Undersøgelsen omfatter et bredt spektrum af by- og områdetyper. I alt er 20 forskellige lokaliteter undersøgt, som dækker bl.a. bymidter og storcentre med regional betydning.

  • Der er i april 2015 gennemført interviews i 20 forskellige byer og byområder med omkring 2.200 personer. Desuden er der via en spørgeskemaundersøgelse indhentet omtrent 1.700 svar om ca. 2.800 indkøbsture.

  • Gennem undersøgelserne er der spurgt om centrale emner som transportvaner, årsager til valg af transportmiddel, indkøbets beløbsmæssige størrelse, faciliteter med betydning for valget af cyklen og en række andre forhold.

Ekstra Info

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje