Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Affald og genbrug Affaldssortering for håndværkere Afhentning af asbest og eternitplader

Afhentning af asbest og eternitplader

Genbrugspladserne i Kolding Kommune tager kun imod mindre mængder asbest, højst op til 50 kilo af gangen og dobbeltemballeret ved aflevering. Lægger du nyt tag på en ejendom i Kolding Kommune, henter vi mod betaling tagplader af fibercement med og uden asbest på den adresse, hvor taget bliver fjernet, både hos borgere og erhvervsbygninger. 

Digital selvbetjening

1. Først har bygherre ansvar for at anmelde bygge- og anlægsaffald (husk MitID)

2. Bestil dernæst bigbags i vores affaldsshop

3. Når asbestaffaldet er forsvarligt pakket, kan du bestille afhentning af de fyldte bigbags

 


Hvilken type asbestaffald henter vi?

 • Asbestholdigt affald, fx fibercementplader, aftrækskanaler. Eternitplader uden asbest er også omfattet.
 • Støvende asbestholdigt affald, fx skifereternit, isoleringsmaterialer, der kan være fyldt med asbest, fliser fra badeværelser og bryggers, hvor der kan sidde asbest i fliseklæben, bløde loftsplader mv. 

Før vi henter dit asbestholdige affald, skal du emballere det i bigbags, som du bestiller øverst på denne side og får udleveret på genbrugspladsen.

Du kan vælge mellem to slags bigbags:

 1. Som standard får du udleveret bigbags med åbning i siden.
 2. Ønsker du åbning i toppen, skal du spørge efter det ved udlevering på genbrugspladsen. Ved tungt støvende asbestaffald kan det være bedre at anvende en bigbag, der er åben i toppen.

Fælles for begge bigbag-typer er, at løfteøjerne SKAL vende op mod himlen, eller kan kranen ikke løfte de tunge bigbags. 

 

Pris for at få hentet tagplader med asbest

 • Virksomheder betaler for at få hentet asbestholdigt affald. Vi efterfakturer hele beløbet, når affaldet er hentet.

  I 2024 er prisen 1.460 kr. ex. moms pr. bigbag med asbestholdigt affald.

 • Borgere betaler ikke ekstra for at få hentet asbest på hjemmeadressen. Udgifterne bliver dækket af den del af affaldsgebyret, der går til genbrugspladser.

Har du mindre end 50 kilo asbest?

Så kan du fortsat aflevere på genbrugspladsen. Men som noget nyt er det kun tilladt at aflevere asbest, der er dobbeltemballeret før ankomst. Dobbeltemballering vil sige, at du skal pakke to klare plastsække om dine asbeststykker.

Genbrugsvejlederne må gerne afvise dig, hvis du har mere end 50 kilo med, eller hvis pladerne ikke er dobbeltemballeret. 50 kilo asbest svarer ca. til 2-3 tagplader. 

 

 

Hvad sker der med asbesten?

Bigbags bliver løftet af en kran i løfteøjerne og stablet på en lastbil. Derefter bliver affaldet kørt direkte til Deponi Syd, hvor det bliver stablet i høje stakke og derefter dækket af.

Et deponi er et område, der er udlagt til bortskaffelse af affald, der ikke kan genbruges, genanvendes eller brændes. På deponiet fungerer en plastmembran som sikkerhed for, at der ikke bliver udledt forurening fra det deponerede affald til det omkringliggende miljø.

Når det regner på et deponi, siver vandet gennem affaldet. Det forurenede vand udledes til en pumpebrønd og derefter til en rensningsanlæg. Asbest fra tagpladerne bliver som udgangspunkt ikke udledt med spildevandet, for det er bundet til eternit i pladerne. 

Det er altid ærgerligt, når materialer ikke kan bruges igen, men asbestholdigt affald må ikke genanvendes af sundhedsmæssige årsager.

Heldigvis sender vi kun cirka to procent af alt affald i Kolding Kommune til deponi. Foruden asbest kan det være pvc-holdige produkter som badebassiner, badedyr, gummistøvler, regntøj og haveslanger.

 

Indsamlet asbestaffald bliver læsset af på deponiet.
Foto: Deponi Syd

Regler for håndtering af asbest i Kolding Kommune

Hvis du afleverer asbestplader på genbrugspladsen for din virksomhed, må du max aflevere 50 kilo. Betaling foregår via nummerpladeskan, når du kører ind på genbrugspladsen.

Større mængder asbestholdige materialer og fibercementplader kan hentes af Kolding Kommune mod gebyr

Virksomheder kan også aflevere asbest direkte hos det fælleskommunale affaldsselskab Deponi Syd I/S i Grindsted. Deponiet i Grindsted kan modtage asbestaffald, som kan kranes af lastbilen.

Støvende asbest modtages her, forudsat det er emballeret i plastik, og at farligheden alene skyldes indholdet af asbest.

Afhentning på din adresse

Hele tagplader og affaldsmængder over 50 kilo, henter vi mod et gebyr på adressen for nedtagning. Private kan benytte ordningen gratis. 

Max 50 kilo må afleveres på genbrugspladsen

Tagstykker og hele plader op til 50 kg må virksomheden aflevere på genbrugspladserne. Asbest skal være forsvarligt indpakket i to lag plast (dobbeltemballeret) inden ankomst til genbrugspladsen.

Hvis asbest er smuldret og støvende, er det farligt at indånde, og stykkerne må ikke afleveres på genbrugspladsen. Hvis affaldet er pakket, så det ikke støver, kan det lægges i bigbags og afhentes af kommunen. Alternativt anviser Kolding Kommune støvende asbest direkte til Deponi Syd

Støvende asbestholdigt affald er fx som oplistet herunder. Disse typer skal altid betragtes som støvende asbestaffald og behandles som sådan:

 • skifereternit
 • isoleringsmaterialer, der kan være fyldt med asbest
 • fliser fra badeværelser og bryggers, hvor der kan sidde asbest i fliseklæben
 • bløde loftsplader
 • gulvbelægninger
 • rørisolering
 • brandhæmmende beklædning mv. 

Ligesom andet byggeaffald over 1 ton skal asbest anmeldes til Kolding Kommune.

Har du under 50 kilo, kan du selv køre asbestaffaldet på genbrugspladsen. Det skal være dobbeltemballeret, hvilket vil sige, at det skal være pakket i to plastsække. Har du mere end 50 kilo asbestholdigt affald, henter vi det på den adresse, hvor tagpladerne er taget ned.

Tommelfingerreglen er, at en enkelt tagplade vejer 20 kilo. 

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje