Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Kommunen som arbejdsplads Kontorelever

Kontorelever

1. års-elever 2023

Som kontorelev hos Kolding Kommune får du indblik i mange forskellige arbejdsopgaver, som selvfølgelig variere meget afhængig af hvilken af vores 5 forvaltninger du kommer til at arbejde i. Din uddannelse bliver planlagt efter en målrettet uddannelsesplan, hvor du kommer rundt i 3 forskellige afdelinger i den forvaltning du bliver tilknyttet. Uddannelsesplanen er individuel, hvor vi tager hensyn til dine ønsker og interesser, og hvor vi vil gøre alt hvad vi kan for at få dig godt igennem din faglige uddannelse.

En kontorelevs arbejdsopgaver kan bestå af:

 • Økonomi
 • Sekretariatets betjening
 • Borgerkontakt
 • Personaleadministration
 • Sagsbehandling
 • Projektarbejde
 • Mødebooking og planlægning
 • IT opgaver
 • Andre administrative opgaver

Vi glæder os til at lære dig en helt masse!

Hvorfor skal du vælge Kolding Kommune – ja, hvem kan sige det bedre end nogen af vores nuværende elever?

”Man skal vælge at søge ind hos Kolding Kommune, fordi man får så meget læring med – både fagligt, men også personligt.”
Sisse, 2. års elev

”Jeg synes man skal vælge Kolding Kommune, da der er stort fokus på at eleverne kommer bredt rundt og får et stort kendskab til hele forvaltningen, det giver gode fremtidsmuligheder, da du får en bred palette af erfaringer. Kolding Kommune går meget op i at elevernes uddannelsesforløb passer præcis til dig.”
Katarina, 2. års elev

Mød vores kontorelever

Hvorfor valgte du Kolding Kommune?

Kolding kommune er en arbejdsplads med mulighed for udvikling, både fagligt og personligt.
I elevtiden kommer vi rundt og afprøver nogle forskellige afdelinger, hvilket lød meget attraktivt da jeg skulle søge en elevplads. Ved at afprøve forskellige afdelinger får jeg et kendskab til, hvilke opgaver de hver især beskæftiger sig med. Dette kan gøre mig opmærksom på, hvad det er jeg gerne vil, arbejde med når min elevtid er slut.
Da jeg tidligere har været ansat som pædagog forskellige steder i Kolding, så kender jeg til kommunen som organisation og derfor synes jeg, at det kunne være spændene at se organisationen fra en anden vinkel og med andre arbejdsopgaver end de vante. Jeg kan se en fremtid i Kolding Kommune, hvis jeg efterfølgende bliver ansat med mulighed for at dygtiggøre mig og udfordre mine kompetencer som fagperson.

Hvad laver du som elev?

Som elev er vi ansat i de forskellige forvaltninger i Kolding Kommune, hvor jeg selv sidder i Centralforvaltningen. I Centralforvaltningen har jeg min arbejdsstation i Regnskabsafdelingen, hvor mine kerneopgaver er:

 • Bogføring
 • Udbetalinger
 • Forespørgsler på bank
 • Fonde/ legater (regnskab og uddeling)
 • Boligudlejningspostkasse
 • Sortering og betaling af faktura
 • Årsregnskab for Kolding Kommune
 • Diverse ad hoc-opgaver

Efter min tid i Regnskab skal jeg videre til HR-afdelingen og til slut i Borgerservice.
Jeg kommer til at have min daglige gang 8 mdr. i hver afdeling.

Elevsammenholdet

I Kolding Kommune er vi bestående af 1. og 2. års elever, hvor vi mødes på kryds og tværs.
Vi støtter hinanden og giver hinanden sparring ved udfordringer, men også når vi har succes oplevelser. Der er et rigtigt godt sammenhold. Vi mødes jævnligt i vores elevklub for at følge op på, hvordan det går og spiser frokost sammen.

Hvorfor skal man vælge Kolding Kommune som uddannelsessted?

Kolding kommune giver mulighed for udvikling og læring. Det er en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor der bliver taget hånd om eleverne. Vi har rigtig meget medansvar, hvilket også betyder at der er mulighed for at være medbestemmende i, hvilke arbejdsopgaver man gerne vil lære eller have et indblik i. Der er ro og tid til fordybelse med nogle gode elevansvarlige, der giver en tid og plads til at lære arbejdsopgaverne at kende, så man hurtigt kan gå selvstændigt til opgaverne. Derudover er der et godt arbejdsmiljø med nogle dygtige og kompetente kollegaer. Der er altid en kollega at sparre med og som er der for en, hvis man laver en fejl som skal korrigeres.

Skoleopholdene

Skoleopholdene giver et indblik i, hvordan vi kan omsætte teorien i praksis. De giver nogle redskaber og informationer som vi kan bruge i det daglige arbejde. Det er nogle korte, men intense forløb, hvor man får en forståelse for, hvor bredt og forskellige administrationsbranchen er.
Vi møder andre elever som sidder rundt omkring, så det er spændende at høre hvilke fokusopgaver man har hver især.

Ønsker til fremtiden

Eftersom jeg er rigtig glad for at være ansat ved Kolding Kommune, så håber jeg fortsat at blive når jeg er færdig som elev. Jeg synes det er en stor og spændende organisation med mange fremtidsmuligheder og et godt arbejdsmiljø.

Hvorfor valgte du Kolding Kommune?

Jeg valgte at søge hos Kolding Kommune, da jeg så en masse gode fremtidsmuligheder i jobbet, og det tiltalte mig samtidig rigtig meget, at man kommer vidt omkring og prøver forskellige afdelinger af. Jeg havde samtidig et ønske om fortsat at have med mennesker at gøre (jeg er uddannet i detalibranchen), bare på en anden måde – præcis som jeg har og kommer til i Kolding Kommune.

Hvad laver du som elev?

Jeg er elev i social- og arbejdsmarkedsforvaltningen og sidder på nuværende tidspunkt i ’Økonomi og Personale’ på Nicolai Plads.

Her er mine opgaver at betale regninger til b.la. læger, tolke, arbejdstøj osv., registrere internt sygefravær, ferie mm., lave stillingsopslag, at beregne egenbetaling, håndtere kvitteringer, bogføringer, bevillings udbetalinger osv.

I min elevtid skal jeg være i følgende afdelinger:

 • 6 måneder i Økonomi og Personale, Nicolai Plads
 • 6 måneder på et botilbud i Kolding
 • 6 måneder på Jobcentret, Dieselvej
 • 6 måneder i Sekretariatet, Nicolai Plads

Elevsammenholdet

I Kolding Kommune har vi en elevklub, og elevsammenholdet her er virkelig godt. Vi er gode til at mødes, både 1. og 2. års elever og snakke om hvordan det går og introducere hinanden for vores afdelinger og forvaltninger. Man har altså også en viden om hvad de andre sidder med. Os 1. års elever besluttede fra start at vi ville mødes min. en gang om måneden og spise frokost sammen, for at sikre os at vi alle har det godt og trives og det har vi holdt fast i.

Skoleopholdene

Skoletiden forgår på IBC Innovationsfabrikken i Kolding. Her går vi i klasse med elever fra retten, kriminalforsorgen, arbejdstilsynet og andre kommuner. På skolen arbejder vi meget i grupper. Dette styrker både vores evne til at samarbejde, men også vores forståelse af vores arbejde i praksis. Man skal på 3 skoleophold i alt + valgfag, som afsluttes med en fagprøve.

Hvorfor skal man vælge Kolding Kommune som uddannelsessted?

I Kolding Kommune er det tydeligt at mærke, at man er mere end vant til at have med elever at gøre. Jeg har fra start følt mig godt klædt på, til at varetage de opgaver jeg har fået stillet, følt en enorm opbakning og flere gange oplevet store klap på skulderen. Jeg har samtidig oplevet at smelte ind, som en naturlig del af medarbejdergruppen. Fremtidsmulighederne er mange, og man får med garanti en masse gode erfaringer med sig. Jeg kan kun anbefale at søge hos Kolding Kommune.

Ønsker til fremtiden

Jeg ønsker mig helt sikker at få en stilling i Kolding Kommune når jeg er færdig som elev og på et senere tidspunkt at tage en kommunomuddannelse.

Hvorfor valgte du Kolding Kommune

Da jeg skulle søge elevplads, var det vigtigt for mig, at komme et sted hen med mange muligheder, og hvor man får lov at prøve forskellige afdelinger, i løbet af sit forløb. Men jeg lagde også stor vægt på, at stedet jeg skulle søge, var et sted der havde et godt rygte og en stor erfaring med elever. Og det har Kolding Kommune. Jeg har kun hørt godt, og jeg kan nu selv bekræfte at det er godt!

Jeg har fra første dag følt mig i trykke hænder og haft en mavefornemmelse af, at det her er et suverænt sted at være, med mange kompetente kollegaer og gode rammer, for en solid og god uddannelse.

Hvad laver du som elev

Jeg er elev i By- og Udviklingsforvaltningen, hvor jeg sidder ved Redux Affald og Genbrug. Jeg har mange forskellige opgaver, bl.a. taler jeg med borgerne når der er udfordringer ved tømning af deres beholdere. Jeg er med i nogle projekter hvor jeg får lov til, at være med i hele processen fra start til slut.

Men mine opgaver kommer til at ændre sig, da man som elev ved Kolding Kommune, jo får lov til at sidde i forskellige afdelinger i løbet af sin elevtid. Og min tid er lidt speciel, da jeg skal skifte forvaltning.

 • 8 måneder ved Redux (Affald og Genbrug) i By- og Udviklingsforvaltningen
 • 8 måneder ved Indkøb og forsikring i Central Forvaltningen
 • 8 måneder i Økonomi og HR i By- og Udviklingsforvaltningen

Elevsammenholdet

Elevsammenholder ved Kolding Kommune er rigtig godt, både mellem 1. og 2. års eleverne. Vi mødes alle sammen i elevklubben og her snakker vi om hvordan det går, og hvad vi ellers må have på hjertet. Det er rart man kan sparre med nogen i samme båd, og nogen der er lidt længere i forløbet. På vores elevklubmøder, skiftes vi til at præsentere vores forvaltninger, så de andre også får et billede af, hvad vi sidder og laver og hvilke områder vi dækker.

Vi taler også privat, og vi mødes også uden for arbejdstiden og hygger os sammen, det giver et godt sammenhold, og man er aldrig alene. Det fungere rigtig godt, at man har hinanden og kan snakke om tingene med ligesindet, uden ”en voksen”.

Skoleopholdene

Det er ikke længe siden, at jeg var på mit 1. skoleophold, som foregår på Innovationsfabrikken i Kolding. Klassen, Offentlig administration, består af elever fra Retten, ATP, Regionerne og andre Kommuner. Der var et godt sammenhold i hele klassen, efter at man lærer hinanden at kende. Det er den samme klasse man følges med på alle 3 skoleophold. Ved siden af er der valgfag og den afsluttende fagprøve.

Sammenholdet mellem os elever fra Kolding Kommune blev styrket, i de 3 uger vi var på skole, da man ser hinanden hver dag. Og der er meget gruppearbejde på skolen, som også gør man får lov til, at lære hele sin klasse godt at kende.

Hvorfor skal man vælger Kolding Kommune som uddannelsessted

Man skal vælge Kolding Kommune som uddannelsessted, fordi det er en arbejdsplads der ligger mange kræfter i, at vi som elever får den bedst mulige uddannelse. Der er stor fokus på, at komme godt rundt og få stort kendskab til hele forvaltningen. Hvilket giver gode fremtidsmuligheder. Det er vigtigt for Kolding Kommune, at tilpasse elevforløbet til netop dig som elev, men også som generel person.

Ønsker til fremtiden

Når jeg er færdig som elev hos Kolding Kommune, håber jeg på at have afklaret hvilken afdeling jeg passer i. Derefter håber jeg på en fast stilling, da jeg virkelig er glad for at være ved Kolding Kommune, og de muligheder der er i det. Når jeg er udlært vil jeg gerne læse videre og tage kommunomuddannelsen.

Hvorfor valgte du Kolding Kommune

Jeg valgte at søge elevstillingen ved Kolding Kommune, da det lå i mine kort.
Jeg ville gerne blive udlært kontorassistent i en stor organisation, hvor fremtidsmuligheder er gode. Jeg valgte Kolding Kommune da de har stor fokus på fagligudvikling og trivsel. Derudover har de stor fokus på at familieliv og arbejdsliv hænger sammen.

Hvad laver du som elev

Som elev vil du komme rundt på forskellige afdelinger i den valgte forvaltning. Jeg er elev hos Børne- og Uddannelses forvaltningen, hvor jeg er tildelt 3 områder. Sekretariatet, Dagplejen og Økonomiafdeling.
Her er der arbejdsområder indenfor mødebookinger, forberedelse af politiske- og udvalgsmøder, Indkøb intern, betjene borgere og meget mere.

Elevsammenholdet

I Kolding Kommune er man flere elever som starter på samme tid. Dette giver et rigtig godt sammenhold fra starten. Der blev hurtigt oprettet en Facebook gruppe. Derudover bliver man medlem af elevklubben i Kolding Kommune. Her sparre vi med hinanden, mødes til frokost mm.

Skoleopholdene

Skoleopholdene foregår på Innovationsfabrikken i Kolding. På skolen bliver man mødt af engageret lærere, som klæder eleverne på med en masse teorier, modeller, case opgaver og skriftlige fremgangsmåder, som er brugbart i praksis. På skoleopholdene er der stor fokus på gruppearbejde og samarbejde. Man er i klassen blandet med andre kommuner, Retten, ATP og andre Regioner, dette giver rig mulighed for at udvide sit sociale netværk og kommunikere på tværs.

Hvorfor skal man vælge Kolding Kommune som uddannelsessted

Man skal vælge Kolding Kommune, da de har stor fokus på deres elever. Alle elever bliver behandlet som individer og forløbende bliver skrædder syet til at udvide elevernes bedste evner. Som elev ved Kolding Kommune er man ikke ”bare” en elev, man får tildelt relevante opgaver og man indgår i et godt og bredt samarbejde.

Ønsker til fremtiden

Jeg ønsker en succesfuld fremtid, hvor min faglighed kan stråle og blive udvidet på bedste vis og dermed møde op på arbejdspladsen med et smil hver dag. Derudover ønsker jeg en fremtid hvor arbejdslivet og familielivet er i balance.

Hvorfor valgte du Kolding Kommune

Jeg valgte at søge elevstillingen ved Kolding Kommune, da jeg synes en Kommune er en spændende organisation. De favner en stor medarbejdergruppe, hvilket giver mange muligheder som elev, men ligeledes også fremtidsmuligheder. Jeg så Kolding Kommune som en meget velfungerende organisation, med et klart fokus på design, innovation og udvikling, hvilket jeg anså som meget attraktivt.

Hvad laver du som elev

Jeg er elev i Centralforvaltningen, som er den mindste af alle kommunes forvaltninger, men også den forvaltning der er i berøring med de øvrige forvaltninger.

Jeg startede min elevtid med at være 8 måneder i Indkøb og forsikring, som også har en kørselsafdeling, som jeg blev en stor del af. Ved kørsel, sad jeg og tog imod afbestillinger og bestillinger, samt planlagde kørselsruter for kommunens chauffører. Ved Indkøb og forsikring, sad jeg med kommunes mange indkøbs aftaler, hjalp medarbejdere til at finde det konkrete produkt, samt underviste i brug af kommunes indkøbssystem.

Efterfølgende kom jeg i Regnskab, et team ved navn Prismeteamet, som også er navnet på kommunes økonomisystem. Der sad jeg hovedsageligt med det økonomiske ansvar for Kommunes feriefond, i forhold til at betale regninger og rykkere samt udarbejde budgetter og årsregnskab. Regnskab, fik ligeledes opstartet en ny afdeling, der står for projekter på tværs af alle kommunes forvaltninger, hvilket jeg også var en praktisk del af, i forhold til at booke lokaler, mødebooking, skrive referater og følge op på forskellige ting.
Afslutningsvis kom jeg til HR, hvor jeg sidder og behandler arbejdsskader, og får lov til at assistere ved projekter.

Elevsammenholdet

Vi har i Kolding Kommune en elevklub, for både 1. og 2. års elever. På møderne bliver vi klogere på hinandens arbejdsopgaver, forvaltninger og skoleopholdene. Vi mødes jævnligt i elevgruppen. Det kan enten være til vores faste møder, men vi mødes også jævnligt og spiser frokost sammen. Elevgruppen sætter jeg rigtig stor pris på, da det er en gruppe af mennesker, der står samme sted som en selv og kan relatere til hvad man står i. Vi bruger også elevgruppen til at vende stort og småt, arbejdsrelateret eller privat.

Skoleopholdene

Jeg har været på 2 hovedforløb på Innovationsfabrikken i Kolding, som er af 3 ugers varighed. Vi har i alt 3 hovedforløb. Derudover har jeg været på valgfag 3 gange, som er af en ugens varighed. Og så har jeg været på studietur i Bruxelles. Hvilket var en rigtig god oplevelse.

Ved hovedforløbene har man den samme klasse, som består af offentlige kontorelever fra Retten, ATP, Regionerne, fødevarestyrelsen, Bane Danmark og kommuner. Hvorimod det på valgfagene er meget blandet, hvem vi er i klasse med. Dog er der ofte en flok fra hovedforløbsklassen. Når vi er på hovedforløbene arbejder vi med teori for den offentlige sektor og arbejder ofte i grupper, når vi er på skolen, hvilket lære os at samarbejde på tværs af hinanden. Valgfagene er nogle man vælger individuelt, så man får teori på de områder, man hver i sær har størst interesse indenfor. Jeg føler, at jeg lærer noget nyt, hver gang jeg er afsted på skolen, som jeg kan komme tilbage på arbejdspladsen og bruge i praksis.

Hvorfor skal man vælger Kolding Kommune som uddannelsessted

Kolding Kommune er en arbejdsplads, der vægter elevforløb højt og tilpasser hvert forløb, så det passer til den enkelte elev. Jeg har oplevet, at alle afdelinger har været meget ivrige i, at lære fra sig og dele den viden de har, for at hjælpe mig i gang og give mig en bedre forståelse af alt fra arbejdsopgaver til organisationen. Det er et uddannelsessted der giver mange muligheder, og som hjælper med at imødekomme ønsker for fremtiden.

Ønsker til fremtiden

Jeg er meget glad for at være elev i Kolding Kommune, og jeg håber på at få en faststilling indenfor projektarbejde på tværs af forvaltninger. Jeg ønsker at læse en kommunomuddannelse relativt hurtigt efter endt elevtid, for at på et senere tidspunkt læse en Diplom.

Elevklubben i Kolding Kommune

Som Kontorelev hos Kolding Kommune bliver du sammen med de andre kontorelever medlem af en elevklub. Klubben er elevernes mødested, hvor de får mulighed for at mødes og snakke om stort og småt, og hvad der lige rør sig i deres hverdag. Der afholdes 5-6 møder årligt, og derudover vil der hvert år samtidig være en række forskellige begivenheder og sociale arrangementer hvor eleverne mødes, herunder bl.a. den årige julefrokost.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje