Skip til hoved indholdet

Kommunen som arbejdsplads

    Hjem Om kommunen Kommunen som arbejdsplads

Kolding Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne arbejder ud fra visionen ”Sammen designer vi livet”.

Kolding Kommune har vi fokus på udvikling og læring, fordi vi mener, at det er det, der skal til for at kunne gøre en forskel for borgerne.

Som du kan læse mere om vores personalepolitik herunder er åbenhed og respekten for forskellighed det, der gennemsyrer vores arbejdsplads på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner. Vi mener, at vi med åbenhed og respekt bidrager til at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vi sammen gør en positiv forskel for borgerne.

”Sammen designer vi livet”

I Kolding Kommune arbejder vi ud fra Visionen Sammen designer vi livet. Det indebærer blandt andet, at vi har et særligt fokus på, hvordan verden ser ud fra et borgerperspektiv og at vi sammen arbejder ud fra tilgangen Borgernes Centrum.

Medindflydelse og medbestemmelse

I Kolding lægger vi vægt på et godt samarbejde og på medindflydelse og medbestemmelse. Det sker dels i hverdagen, når vi løser vores opgaver, dels i lokale MED-udvalg og i Hovedudvalget, hvor de faglige organisationer er repræsenteret.

Kolding Kommunes Feriefond

Kommunens medarbejdere har mulighed for at leje feriehuse, der er ejet af Kolding Kommunes Feriefond. De knap 20 boliger er placeret i Jylland, København og Berlin - besøg feriefondens facebookside.

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme

I Kolding Kommune arbejder vi for et bæredygtigt arbejdsliv for alle ledere og medarbejdere. Vi har fokus på trivsel og udvikling, når vi løser vores opgaver sammen. Som ansat i Kolding Kommune er du omfattet af en sundhedsordning, som skal fremme sundhed og trivsel – og herved forebygge arbejdsrelaterede gener og fravær.

Gennem sundhedsordningen, får du bandt andet mulighed for massageordning, fysioterapi, ergonomivejledning, rygestopkurser, ligesom vi har vores eget motionscenter med diverse maskiner.

Politik for bæredygtigt arbejdsliv

Onboarding og kompetenceudvikling

Som ny medarbejder i Kolding Kommune har din egen afdeling naturligvis et grundigt onboarding program, så du kommer godt ind i dine arbejdsopgaver og møder dine nye kolleger på bedste vis.

Centralt har vi et velkomstmøde, hvor du sammen med blandt andet kommunaldirektøren får et godt indblik i vores visioner. Og hvad enten du er medarbejder eller leder tilbyder kommunen et fint forgrenet net af kurser med fokus på såvel faglige emner som medarbejderudvikling.

Nye ledere ved Kolding Kommune tilbydes også et internt lederuddannelsesforløb, hvor der undervises og trænes i ledelse og personalepolitiske forhold.

Elevuddannelse

Kolding Kommune ansætter hvert år ca. 100 talentfulde elever til en udfordrende uddannelse med masser af fremtid i. Læs mere om vores elever.

Ferie, barsel, barnets sygedage og omsorgsdage

Som medarbejder i Kolding Kommune har du fem ugers ferie samt 6. ferieuge, som du selv bestemmer om du vil afholde eller have udbetalt.

Du får du løn under barsel samtidig med, at du optjener ferie og pension. Du har mulighed for at holde både barnets 1. og 2. sygedag, og du har to omsorgsdage pr. barn om året indtil barnet er syv år. Det er med til at skabe gode rammer for både dig og din familie.

Sociale medier

Mød Kolding Kommune på sociale medier:

LinkedIn

Facebook

Twitter

Instagram

Kolding Kommune er en stor arbejdsplads med omkring 7.500 ansatte fra mange forskellige faggrupper og med mange forskellige arbejdsopgaver.

Her kan du møde fire medarbejdere og høre dem fortælle om deres arbejde.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje