Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Kommunen som arbejdsplads Sådan ansætter vi

Sådan ansætter vi

I Kolding Kommune slår vi alle ledige stillinger op ved offentlige opslag både på www.kolding.dkjobnet.dkofir.dk og på andre relevante medier, undtagelsen er job i løntilskud, praktikstillinger, fleksjob og lignende samt tidsbegrænsede stillinger med en varighed på maks. fem måneder, hvor kommunen allerede råder over en vikar.

Det vil kun være relevante medarbejdere, der har adgang til din ansøgning. Det er ansættelsesudvalget, en administrativ medarbejder og eventuelt en konsulent fra HR. Ansættelsesudvalget består af ansættende leder, medarbejderrepræsentanter, tillidsvalgte og måske også andre interne eller eksterne interessenter. Det er den enkelte afdeling, der beslutter, hvor mange medlemmer, der skal være i ansættelsesudvalget.

Vi behandler naturligvis din ansøgning fortroligt.

Rekrutteringsprocessen

Nedenstående proces er kun retningsanvisende. Kolding Kommunen har fem forvaltninger, så der vil der være lokale variationer.

Ansøgningen

Hvis du finder en spændende og relevant stilling, søger du jobbet via vores rekrutteringssystem ved at følge linket i opslaget. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem, hvor din ansøgning og bilag opbevares indtil rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter bliver den slettet i henhold til persondataloven.

Når du har søgt et jobbet, får du en bekræftelse på mail.

Hvis dine kompetencer og din baggrund matcher det, vi leder efter, bliver du inviteret til en samtale – oftest sender vi en invitation på mail, som du også bekræfter pr mail.

Hvis vi besætter det ledige job med en anden kandidat, får du naturligvis også besked om vores afslag på mail.

1. jobsamtale

Vi inviterer typisk 4-7 kandidater til den første samtale for at finde ud af, om der er et match mellem dig, dine kvalifikationer, din ønsker og det ledige job.

Samtalen varer som hovedregel mellem 30 og 60 minutter.

Hvis vi vurderer, at du vil matche jobbet bliver du enten tilbud stillingen eller inviteret til en anden samtale.

Har du været til samtale og vi vurderer en anden matcher bedre, det vi søger får du enten et afslag telefonisk eller på mail. Du er altid velkommen til at bede ansættende leder om en uddybning.

Til din første samtale medbringer du navn og telefonnummer på dine referencer.

Referencer

I Kolding Kommune indhenter vi altid referencer forud for tilbud om ansættelse.

Vi vil gerne bede om to referencer, hvoraf mindst en skal være din nuværende eller tidligere leder.

Vores interesse i at tale med dine referencer er at få bekræftet det gode indtryk, du har gjort på os.
Din tidligere arbejdsgiver må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om rent private forhold, herunder politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler. Derfor spørger vi naturligvis heller ikke ind til dette.

Vi stiller forskellige spørgsmål, som du kan se herunder.

  • Hvilken stilling og hvilke opgaver havde du hos din tidligere arbejdsgiver?
  • I hvilken periode var du ansat hos referenten?
  • Hvordan varetog du jobbet? Hvad var du bedst til/mindre god til? Hvad var kvantitet/kvalitet i opgaverne? Hvordan var du sammenlignet med andre til tilsvarende opgaver?
  • Hvordan var dit samarbejde med dine kollegerne og din nærmeste leder?
  • Har du været stabil i dit fremmøde? (Vi spørger ikke til dit sygefravær hverken i omfang eller årsag)
  • Vil din reference selv ansætte dig igen, hvis de fik muligheden?

Hvis du søger en lederstilling, har vi uddybende spørgsmål til dine evner som leder.

2. jobsamtale

Til nogle stillinger vurderer vi, at det vil være godt at se kandidaterne to gange, inde både du og vi beslutter os for et samarbejde. Her går vi mere i dybden med dine kompetencer og dine samarbejdsevner.

Du skal ofte løse en konkret case, som indeholder en realistisk problemstilling. Den vil du i nogle tilfælde modtage på mail forud for samtalen, mens andre giver dig tid til at besvare casen inden samtalen.

Personprofilanalyse

Til nogle stillinger bruger vi en personprofilanalyse. Det vil typisk fremgå af stillingsopslaget. Personprofilanalysen er udgangspunkt for en dialog med en HR konsulent omkring dig og din profil i forhold til jobbet. Analysen er et dialogværktøj, og samtalen bruger vi til at snakke om nuancerne i din besvarelse.

Straffeattest/Børneattest

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det. Er du i tvivl kan du altid kontakte ansættende leder.

Ansat

Hvis vi tilbyder dig ansættelse, så kan du se frem til en spændende og lærerig stilling i Kolding Kommune.

Du skal ved jobstart identificere dig med MitID, når du skal aktivere dine it-adgange.

For at sikre du bliver indplaceret korrekt i vores lønsystem skal vi bede om dokumentation for dine tidligere ansættelser. Det kan være i form af en skriftlig anbefaling eller en mail/brev fra tidligere arbejdsgiver der bekræfter ansættelsesforholdet.

Kommer du fra en anden offentlig stilling, vil din sidste lønseddel være nok.

Afslag

Når rekrutteringsprocessene er afsluttet, vil de øvrige kandidater få afslag på mail.

Uopfordrede ansøgninger

Kolding Kommune modtager ikke uopfordrede ansøgninger.

Undtaget herfor kan være institutioner, der bruger vikar.

Vi vil dog opfordre dig til at lave en jobagent på www.kolding.dk, så du får besked, når vi søger efter nye medarbejdere inden for dit område.

Fortrin for handicappede

Som offentlig arbejdsgiver er Kolding Kommune forpligtet til at indkalde en ansøger med handicap til jobsamtale, hvis ansøgeren har de fornødne kvalifikationer til jobbet og ønsker at anvende fortrinsadgangen. Husk derfor at skriv på vores elektroniske rekrutteringssystem, hvis du ønsker at anvende dit fortrinsadgang.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje