Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Nyhedsarkiv Flere end 60 veje og cykelstier får ny asfalt i år

Flere end 60 veje og cykelstier får ny asfalt i år

Nu er det besluttet, hvilke kommunale veje og cykelstier der skal have ny asfalt i år. Sammenlagt får godt 60 vejstrækninger og to cykelstier ny belægning.

I 2024 har byrådet sammenlagt afsat godt 27 mio. kr. til ny asfalt. De penge rækker til ny belægning på cirka 45 km vej og halvanden km cykelsti.

Se oversigt over de valgte veje og cykelstier

De udpegede veje er spredt ud over det meste af kommunen. 

”Vi kommer bl.a. til at lægge ny belægning på en del veje i Tved-området, der har været gravet op i forbindelse med sidste års kloakseparering. Det første lag asfalt har haft tid til at sætte sig, og nu kan vi lave det endelig slidlag, så vi får en belægning, der kan holde i mange år, og som er jævn og rar at køre på,” forklarer Michael Erbs fra Trafik, Vej og Park.

”Kikker man på listen over de veje, der skal have ny asfalt, vil nogle måske undre sig over, at der ikke kommer til at ske ret meget i hverken Lunderskov eller Vamdrup i år. Det hænger sammen med, at der graves rigtigt meget i disse centerbyer. Når forsyningsselskaberne er færdige med deres arbejde, skal der selvfølgelig ny asfalt på, men vi er nødt til at vente på, at gravearbejdet er overstået.” 

Cykelstier

Hvad cykelstierne angår, bliver der bl.a. lagt ny asfalt på en del af Vejlevej.

”Det er en strækning, hvor ny belægning har stået højt på ønskelisten hos mange cyklister i lang tid – specielt ned ad bakken på Vejlevej - så jeg er glad for, at vi nu kan opfylde det ønske,” fortæller Michael Erbs.

Tidsplan

Der er endnu ikke sat tidspunkter på, hvornår asfaltarbejderne klarer de enkelte veje og cykelstier, men arbejdet går i gang i løbet af foråret og kommer til at strække sig hen over sommeren og efteråret.
På de mindre veje sørger entreprenøren for at informere naboerne, før arbejdet går i gang, og der bliver naturligvis skiltet på stedet. Herudover sørger kommunen for at informere på kolding.dk og kommunens facebook ved asfaltarbejde på større veje med meget trafik.

”Asfaltarbejde skaber altid nogle gener for naboer og trafikanter, men vi vil naturligvis gøre vores bedste for at minimere forstyrrelserne, og heldigvis holder en vej normalt i rigtigt mange år, når den har fået et nyt slidlag,” oplyser Michael Erbs.

Prioritering af veje og cykelstier

Når Trafik, Vej og Park udpeger de veje, som skal have ny asfalt, så sker det ud fra en omhyggelig vurdering.

Nogle af strækningerne har en nyere belægning, men mangler at få det afsluttende slidlag. Det arbejde skal udføres for at sikre, at belægningen kan holde de næste mange år.

Herudover foretager Vejdirektoratet et eftersyn af en tredjedel af det kommunale vejnet hvert år. På den måde bliver alle kommunale veje og cykelstier synet og vurderet hver tredje år. Ved tilsynet bliver de enkelte veje tildelt skadespoint ud fra, hvor mange asfaltskader som eksempelvis huller, krakeleringer, revner, osv. den enkelte vej har. Også Trafik, Vej og Parks egne tilsyn samt indberetninger fra borgerne indgår i bedømmelsen.

De mange informationer indgår i et it-system, som udarbejder forslag til, hvilke veje der skal vedligeholdes ud fra parametre som trafikmængde, tilstand og økonomi. På den måde sikres et solidt fagligt grundlag for vedligeholdelsen af kommunens veje, så pengene bliver brugt bedst muligt og kommer flest mulige bilister til gode.

Giv et praj

Ud over de strækninger, der får ny belægning, sørger kommunen løbende for at reparere slaghuller, m.m., som både kan være til gene for trafikken og bidrage til at ødelægge vejen. Hvis du oplever huller i vejen, er du meget velkommen til at indberette det via app'en Giv et praj.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje