Skip til hoved indholdet

Budget 2024

    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024

Traditionen tro blev planlægningen af Kolding Kommunes budget for 2024 skudt i gang med byrådets vedtagelse af budgetstrategi for 2024-2027 slut februar 2023.

De seneste år har budt på en pandemi, en krig i Europa og helt aktuelt en energikrise og en historisk høj inflation. Det har haft betydelige omkostninger for Danmark, og det råderum, der er for staten, regionerne og kommunerne i de kommende mange år, er nærmest ikke-eksisterende.

Det gør, at det er svære tider at lægge kommunale budgetter i: Staten dækker sandsynligvis udgifter afledt af vækst i befolkningen, men nok heller ikke mere. Der kan altid komme noget, der kan slå budgetterne ud af kurs, og der er også ønsker om en forbedret kommunal service. Som kommune skal vi kunne stå fast trods økonomisk modvind og samtidig levere god og nødvendig service til de borgere, vi er til for.

Heldigvis har de seneste års budgetter i Kolding Kommune haft fokus på robusthed og bæredygtige investeringer. Det gør, at vi står på et solidt grundlag, som der skal værnes om. Hvis Kolding Kommune fortsat skal udvikle sig og værne om den visionære velfærd i fremtiden, kræver det i den kommende budgetperiode nogle strukturelle prioriteringer – ansvarlige og bæredygtige prioriteringer. Det kræver, at der bliver foretaget nogle valg, og at der bliver kigget på nogle af de grundlæggende strukturer, både organisatorisk og fysisk.

Alle disse tråde samles op i budgetlægningen for 2024, og på årets temamøder og byrådsseminarer adresseres udfordringerne og deres løsninger løbende.

Tidsplan for budgetprocessen 2024 til 2027

16. januar 

Økonomi og Strategi: Drøfter udkast til budgetstrategi 2024-2027.

20. februar 

Økonomi og Strategi: Godkender budgetstrategi 2024-2027.

Kommunikation: Artikel på Hercules om budgetstrategi efter Økonomi og Strategis vedtagelse.

28. februar 

Byrådet: Godkender budgetstrategi 2024-2027.

3. marts 

Budgetseminar: Med drøftelse af retning og dagsorden for kommende budget.

17. april 

Økonomi og Strategi: Godkender foreløbige bevillingsrammer for 2024-2027.

Maj 

Økonomi og Strategi: Godkender foreløbige bevillingsrammer for 2024-2027.

De stående udvalg samt Økonomi og Strategi: Prioriterer ændringsforslag.

Kommunikation: Artikel på Hercules med vinkel på udvalgenes status for realisering af omstillingsmål, ønsker til analyser og lignende.

Juni/Juli

De stående udvalg samt Økonomi og Strategi: Godkender (foreløbigt) budgetbidrag, som danner grundlag for første behandling i Økonomi og Strategi og Byråd.

24. august 

Kommunikation: Administrativ orientering om det samlede budgetforslag 2024 før de politiske forhandlinger (sendes via kommune-tv fra byrådssalen).

28. august 

Økonomi og Strategi og Hovedudvalget: Drøfter budgetforslag 2024-2027.

Økonomi og Strategi: Foretager 1. behandling af budget 2024-2027.

Kommunikation: Artikel på Hercules om Hovedudvalgets bemærkninger. Budgettale fra borgmesteren.

29. august

De stående udvalg samt Økonomi og Strategi: Seneste frist for godkendelse af:

  • Egne budgetbidrag inkl. realisering af omstillingsmål
  • Ændringsforslag/-ønsker

31. august

Kommunikation: Samlet katalog over udvalgenes ændringsforslag offentliggøres på Kolding.dk

1. september

Seneste frist for fremsendelse af høringssvar fra Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og Fritidsrådet.

5. september

Byrådet: Foretager 1. behandling af budget 2024-2027.

Byrådsgrupper: Seneste frist for fremsendelse af egne ændringsforslag til borgmesteren.

Kommunikation: Byrådsgruppernes ændringsforslag offentliggøres på Kolding.dk 

6.-8. september 

Borgmesteren: Forhandler budgetforlig 2024-2027.

Kommunikation: Information på Hercules. Pressemeddelelse og partiernes pressemeddelelser på Kolding.dk. Information til Hovedudvalg og ledere.

26. september

Økonomi og Strategi (ekstraordinært møde) samt Byrådet foretager:  2. behandling af budget 2024-2027.

Kommunikation: Budgettale til borgmesteren. Det vedtagne budget suppleres med budgettekst.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje