Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetforlig den 5. september 2023

Budgetforlig den 5. september 2023

Den 5. september 2023 er der indgået forlig om budgettet for 2024. Bag forliget står byrådsgrupperne fra De Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Venstre.  

Budgetforlig inklusiv budgetnoter den 5. september 2023

Dansk Folkepartis Byrådsgruppes ændringsforslag til budget 2024-2027 - den 12. september 2023(O)

Dansk Folkepartis Byrådsgruppes note til budget 2024-2027 - 12. september 2023 (O):

Mad til seniorområdet, Elbokøkkenet

Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L fremskrivning i 2024, set i forhold til prisen den 1. januar 2023.

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v. som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2024, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje