Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - afsluttede 21. Turistbureau, synlig placering

21. Turistbureau, synlig placering

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at undersøge mulighederne for placering af et turistkontor på Kolding Bibliotek. Undersøgelsen skal beskrive en model for etableringen og inkludere omkostninger til etablering og drift. De løbende driftsudgifter forudsættes at være på et lavt niveau, da samdrift med bibliotekets eksisterende service er en forudsætning for budgetnotens realisering.

Noten afrapporteres senest i februar 2024 til Økonomi og Strategi.

Status, marts 2024:

I forbindelse med afrapportering på budgetnoten blev det på mødet d. 11. marts 2024 i Økonomi og Strategi vedtaget at fortsætte den nuværende model med turistinformation på Kolding Bibliotek i samarbejde med Destination Trekantområdet.

Ansvarlig:
Kommunaldirektøren.

Afsluttet: marts 2024

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje