Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - afsluttede 23. Huset Fundament

23. Huset Fundament

Som et led i at styrke Kolding som en foretrukken studieby med et stærkt campusmiljø og et alsidigt
unge-drevet kulturmiljø ønsker forligskredsen at støtte op om den frivillige forening ”Huset
Fundament”. Konkret skal det undersøges, om kommunen lovligt kan understøtte foreningen i at
overtage ejendommen Jernbanegade 54 med henblik på at skabe rammerne for et kreativt
inkluderende fællesskab i form af et ungekulturhus. Det overordnede formål med initiativet er at gøre
det lettere at lykkes som ung kultur-iværksætter i Kolding, at understøtte sårbare unges vej til et
skabende selvstændigt liv uden offentlig støtte, og at styrke lokale kulturelle ildsjæles mulighed for at
optræde lokalt.

 • Forligskredsen tilkendegiver vilje til at støtte foreningen med et anlægstilskud på op til 4,5 mio. kr.
  under forudsætning af,
 • at erhvervelsen af ejendommen til ovenstående formål sker i en almennyttig
  fondskonstruktion til markedspris,
 • at det sikres at Kolding Kommune alene understøtter lovlige kommunale formål,
 • at aktiviteterne i huset foregår inden for lovens rammer i forhold til bygningskrav, sikkerhed,
  brand og bevillingsforhold,
 • at projektets fremtid ikke er afhængig af årlig kommunal driftsstøtte,
 • at projektet samtidig ses i sammenhæng med kommunens fokus på bæredygtige
  kvadratmeter.

Ovenstående betingelser skal afdækkes og afrapporteres til Økonomi og Strategi i løbet af 1. kvartal
2024. En eventuel bevilling forudsætter desuden indgåelse af en samarbejdsaftale med Huset
Fundament om de juridiske og økonomiske samarbejdsmodeller samt ovennævnte fokusområder.

Status, marts 2024:

Byrådet godkendte afrapporteringen på budgetnoten den 19. marts. Et flertal besluttede at bevilge anlægstilskuddet på 4,5 mio. kr. under en række forudsætninger. Bl.a. at der udarbejdes en tilskudsaftale med en række bilag, som skal godkendes af Byrådet. Denne sagen er under udarbejdelse.

Ansvarlig:
Den konstituerede vicedirektør

Afsluttet: 2. kvartal 2024.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje