Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - afsluttede 25. Køb af strøm fra lokal VE-produktion

25. Køb af strøm fra lokal VE-produktion

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at undersøge, hvorvidt kommunen ved fremtidige aftaler om køb af strøm med fordel vil kunne købe strøm via de operatører, som opstiller lokal VE. Undersøgelsen skal både afklare, om indkøbet vil kunne skabe en besparelse, og om indkøbet vil medvirke til, at der bliver etableret yderligere lokal, grøn strømproduktion.

Undersøgelsen skal gennemføres, så den kan præsenteres for Økonomi og Strategi senest i december 2023.

Status:

Kolding Kommune har indgået en aftale med Energi Team. Energi team rådgiver Kolding Kommune i forhold til indgåelse af aftaler på strøm og naturgas, ligesom de forestår udbud heraf.

I august 2023 indgik Kolding Kommune aftale med Ewii om levering af grønstrøm baseret på Dansk vind og sol. Aftalen er gældende frem til den 31.12. 2026.

Kolding Kommune kan derfor ikke indgå andre aftaler om indkøb af strøm på nuværende tidspunkt. Når Kolding kommune skal i udbud igen formentlig i løbet af efteråret 2025 kan VE-produktion indgå i overvejelserne.

Idet strømmarkedet hele tiden ændre sig vil det ikke være hensigtsmæssigt at fastlægge konditioner så langt ud i fremtiden.

Ansvarlig:
Kommunaldirektøren.

Afsluttet: 1. kvartal 2024

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje