Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 01. Organisering af bygningsdrift (Facility management)

01. Organisering af bygningsdrift (Facility management)

Beskrivelse af budgetnoten:

Den konstituerede By- og Udviklingsdirektør pålægges en tværgående analyse af optimering af bygningsdriftens organisering.

Analysen skal tage udgangspunkt i den helhedsorienterede driftstankegang (HOD), hvor styringen er central, men udførelsen stadig kan være lokalt forankret.

Analysen kan omfatte bygningsvedligeholdelse, ejendomsdrift, teknisk service, rengøring, kantiner, drift af udearealer, risikostyring mm. Analysen gennemføres af eksterne konsulenter.

Ambition for tiltaget:

Analysen skal ses i sammenhæng med analyserne om bæredygtige kvadratmeter.

Der anvendes i dag årligt ca. 270 mio. kr. til samlet bygningsdrift. Der forventes et potentiale på 3-5 mio. kr.

Ansvarlig:
Den konstituerede By- og Udviklingsdirektør.

Forventes afsluttet:
Ultimo 2024

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje