Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 02. Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger

02. Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger

Beskrivelse af budgetnoten:

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at analysere mulighederne for en ændret organisering af opgaveløsningen på tværs af de administrative enheder.

Analysen skal anvise konkrete forslag til effektiviseringer og tilpasninger af serviceniveauet, for eksempel i forhold til den samlede opgavemængde, samling og placering af opgaver, medarbejdernes fysiske placering, graden af decentralisering, anvendelsen af delegering m.v.

Analysen gennemføres med ekstern bistand.

Ambition for tiltaget:

Analysen skal frigøre 2 % af budgettet under administrationspolitik svarende til 12 mio. kr. med fuld effekt senest 1. januar 2026 og yderligere 3 % løbende indtil 1. januar 2030.

Analysen kan bidrage til realisering af de administrative besparelser på forventeligt 22 mio. kr., som indgår i økonomiaftalerne mellem regeringen og KL for 2024 og kommende år.

Udgiften til ekstern bistand holdes inden for det eksisterende budget.

Ansvarlig:
Den konstituerede kommunaldirektør.

Forventes afsluttet:
Juni 2024.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje