Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 04. Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring

04. Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring

Beskrivelse af budgetnoten:

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges at analysere muligheden for:

  • Bedre kontraktstyring med det formål at sikre, at kontrakternes værdi udnyttes fuldt ud, at flere kontrakter ikke dækker samme formål m.v.
  • Reducere indkøb med udgangspunkt i at behovet dækkes så omkostningseffektivt som muligt. Det kan omfatte genanvendelse af ressourcer på tværs, afvikle indkøb og / eller købe billigere eller mindre.
  • Udbud af områder, der i dag ikke udbydes både vedrørende tjenesteydelser, håndværkerydelser m.v. herunder forvaltningsspecifikke aftaler.
  • Undersøge om organisationen understøtter indkøb og kontraktstyring på bedst mulig vis.
  • Muligheden for at optimere de muligheder, de nuværende kontrakter for IT-systemer indeholder, og eventuelt reducere antallet af kontrakter med henblik på at opnå at udnytte systemporteføljen bedst muligt. Analysen skal afdække såvel bedre udnyttelse af eksisterende systemer samt, ved nyanskaffelser, tage udgangspunkt i en koncerntilgang frem for en individuel tilgang.


Denne opgave skal ses i sammenhæng med det servicetjek af IT og Digitalisering, som direktionen igangsatte den 23. juni 2023.

Analysen gennemføres som udgangspunkt internt.

Ambition for tiltaget:

Det er en ambition, at analysen medfører reducerede udgifter til kontrakter og indkøb på samlet 5 mio. kr. med virkning fra 1. januar 2025.

Ansvarlig:
Den konstituerede kommunaldirektør.

Forventes afsluttet:
Juni 2024

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje