Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 05. Teknisk service, synergi, samarbejde og samdrift

05. Teknisk service, synergi, samarbejde og samdrift

Beskrivelse af budgetnoten:

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør og senior-, sundheds- og fritidsdirektøren pålægges at analysere mulighederne for en optimering af ledelsen og koordineringen af teknisk service (alle kommunale bygningsenheder) og grøn drift (alle kommunale arealer og fritidsområder).

Analysen skal omfatte muligheder for synergieffekter og samdrift i forhold til udnyttelse af mandskab, materiel, indkøb, udbud mv. Det skal også belyses, om der kan hentes gevinster ud fra tankegangen om helhedsorienteret drift – hvilket vil sige én samlet central styring, men med en decentral forankret udførelse.

Undersøgelsen skal ses sammen med analysen i budgetnote 1 – ”Optimering af bygningsdrift” (Facility management).

Ambition for tiltaget:

Undersøgelsen forventes at kunne frigøre ca. 5 % af budgettet på 19,9 mio. kr., med fuld effekt senest fra 2025. Analysen skal ses i sammenhæng med ambitionerne under budgetnote 1.

Ansvarlig:
Den konstituerede by- og udviklingsdirektør med bistand fra senior-, sundheds- og fritidsdirektøren.

Forventes afsluttet:
Ultimo 2024.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje