Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 07. Fysiske enheder: Omfang og anvendelse, herunder omfanget af ledelse/fællesledelse

07. Fysiske enheder: Omfang og anvendelse, herunder omfanget af ledelse/fællesledelse

Beskrivelse af budgetnoten:

I forlængelse af budgetstrategi 2024 ”Strukturelle prioriteringer” pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at analysere muligheden for at optimere ressourceudnyttelsen på såvel skole- som dagtilbudsområdet.

Analysen udarbejdes med udgangspunkt i at sikre bæredygtige løsninger med høj faglig kvalitet og social trivsel, herunder børns muligheder for leg og læring.

Analysen skal afsøge mulighederne for en optimeret udnyttelse af ledige lokaler, bl.a. muligheder i en samtænkning af folkeskolernes og ungdomsskolens matrikler.

Analysen skal yderligere afdække muligheden for øget fælles ledelse på tværs af flere matrikler på såvel dagtilbuds- som skoleområdet, herunder også SFO, ligesom den skal afsøge mulighederne i en distriktsstruktur og muligheden for organisatoriske sammenlægninger.

Endelig skal analysen belyse mulighederne for - som konsekvens af ovenstående - at reducere antallet af fysiske enheder på såvel skole- som dagtilbudsområdet med henblik på at optimere ressourceudnyttelsen på
områderne og at sikre en bæredygtig og optimeret anvendelse af kvadratmetrene.

Forslaget kan indeholde mindre investeringer.

Ambition for tiltaget:

Forslaget forventes at have et potentiale mellem 10-20 mio. kr.

Ansvarlig:
Børne- og uddannelsesdirektøren.

Forventes afsluttet:
Første halvår 2024.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje