Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 08. Fordeling mellem personalegrupper børne- og uddannelsesområdet

08. Fordeling mellem personalegrupper børne- og uddannelsesområdet

Beskrivelse af budgetnoten:

Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at igangsætte og gennemføre et eftersyn af fordelingen mellem forskellige personaletyper i SFO, skoler og dagtilbud, dvs. mellem lærere/pædagoger/medhjælpere/ikke uddannet personale. I processen fastlægges potentialet ved en ændret tildeling mellem forskellige personaletyper til de decentrale enheder.

Forslaget skal sikre den tilstrækkelige faglige kvalitet på områderne og skal tage hensyn til den aktuelle rekrutteringssituation på områderne, idet der kontinuerligt og på alle områder arbejdes frem mod en fælles overordnet ramme for personalesammensætningen i såvel SFO, skoler og dagtilbud. I processen involveres de faglige organisationer på områderne.

Ambition for tiltaget:

Forslaget forventes at kunne generere en besparelse på 2-5 mio. kr.

Ansvarlig:
Børne- og uddannelsesdirektøren.

Forventes afsluttet:
Første halvår 2024.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje