Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 10. Tildeling af budgetter til folkeskolerne

10. Tildeling af budgetter til folkeskolerne

Beskrivelse af budgetnoten:

Børne- og uddannelsesdirektøren får til opgave at igangsætte og gennemføre en modernisering og opdatering af tildelingsmodellerne på skoleområdet. Opgaven skal sikre sunde incitamenter i tildelingsstrukturen og understøtte det igangværende fokus på, at flere børn får mulighed for at trives, udvikle sig og lære i deres lokale folkeskole.

Opgaven omfatter et eftersyn af de nuværende individuelle tildelinger på skoleområdet, der f.eks. er knyttet til tidligere aftaler om særlige projekter/tiltag – eller opgaver og indsatser.

Analysen gennemføres af eksterne konsulenter.

Ambition for tiltaget:

Analysen skal understøtte større ensartethed og øge gennemsigtigheden i budgettildelingen til skolerne.
Analysen skal munde ud i en incitamentsmodel, der tilskynder, at flere elever kan trives og lære på deres lokale folkeskole.

Analysen og eftersynet af de nuværende individuelle tildelinger forventes at kunne generere en besparelse på 4-6 mio. kr.

Ansvarlig:
Børne- og uddannelsesdirektøren.

Forventes afsluttet:
Primo 2024.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje