Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 11. Erhvervsservice-indsatsen

11. Erhvervsservice-indsatsen

Beskrivelse af budgetnoten:

Den konstituerede kommunaldirektør pålægges som supplement til den for 2023 vedtagne budgetnote vedrørende ”Serviceeftersyn af erhvervssamarbejdet” at rette fokus mod en organisering, der sikrer at den samlede udgift til området reduceres.

”Serviceeftersyn af erhvervssamarbejdet” afrapporteres på møde i Økonomi og Strategi i september 2023.

Den udvidede opgave medfører ikke yderligere omkostninger til analysens gennemførelse.

Ambition for tiltaget:

Ambitionen er en budgetvirkning på 2,5 mio. kr. målt på helårsvirkning med implementering senest pr. 1. januar 2025.

Ansvarlig:
Den konstituerede kommunaldirektør.

Forventes afsluttet:
Senest 30. november 2023.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje