Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 12. Struktur på væresteder

12. Struktur på væresteder

Beskrivelse af budgetnoten:

I Kolding Kommune findes der 10 væresteder til socialt udsatte og borgere med handikap og psykiatriske problemer drevet af både kommunale og private.

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren pålægges at analysere mulighederne for en sammentænkning af værestederne. I forvejen har udvalget for Social og Arbejdsmarked besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for værestederne. Analysen udarbejdes samtidig med strategiprocessen.

Analysen skal belyse såvel målopfyldelse som omkostningseffektivitet på væresteds-området. I den forbindelse skal det bl.a. afklares, hvorvidt der er tilstrækkelig differentiering i værestedernes målgrupper og ydelser, samt om værestederne fremover kan tildeles en større rolle ift. at understøtte brugernes udvikling.
Der er ligeledes behov for en gennemgang af værestedernes formål og målgrupper for at sikre, at der er egnede tilbud til alle de borgere, der har behov for det.

Ambition for tiltaget:

Det skal afklares om værestederne har overlappende funktioner og henvender sig i nogen grad til de samme målgrupper. Hvis kommunale og private væresteders målgrupper og funktioner i højere grad blev sammentænkt, vil det samlede ressourceforbrug på området kunne reduceres, forventeligt uden væsentlige ulemper for brugerne. Der er også et forventet potentiale i, at en del af den hjælp og støtte, der i øjeblikket gives gennem servicelovens §§82 og 85, fremover kan udbydes af værestederne.

Den årlige udgift til væresteder er på ca. 13 mio. kr. Analysen forventes at frigøre 0,5 – 1,5 mio. kr.

Ansvarlig:
Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

Forventes afsluttet:
Ultimo 2024.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje