Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 13. Hjemløseområdet

13. Hjemløseområdet

Beskrivelse af budgetnoten:

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren pålægges at analysere mulighederne for en omlægning af hjemløseindsatsen i Kolding Kommune med fokus på faglige forbedringer og bæredygtig drift. Kommunerne står over for en ny statslig refusionsordning (lovforslag L64), der forventes at øge Kolding Kommune allerede høje driftsudgifter på området, hvis ikke vi nytænker den måde, hvorpå vi arbejder med hjemløshed.

Analysen, der delvist gennemføres med ekstern bistand, skal danne grundlag for tilstedeværelsen af effektive indsatser både før, under og efter hjemløshed. I den forbindelse skal det bl.a. afklares, hvilke muligheder der er for brug af realtidsdata, kapacitetsmæssige omstruktureringer og samarbejder med væsentlige kommunale og private aktører. Analysen skal tage udgangspunkt i den hjemløsestrategi, som
udvalget for Social og Arbejdsmarked forventes at vedtage i efteråret 2023.

Ambition for tiltaget:

En omlægning af hjemløseindsatsen og et fokus på hurtigere og mere bæredygtige overgange til egen bolig forventes at kunne reducere driftsudgifterne til hjemløseområdet. En særlig opmærksomhed på forebyggende tiltag forventes herudover at kunne minimere antallet af dyre ophold på forsorgshjem eller botilbud.

De årlige udgifter på området udgør netto ca. 10 mio. kr. Det samlede økonomiske potentiale anslås at være 0,5-1,0 mio. kr.
Udgiften til ekstern bistand afholdes inden for det eksisterende budget.

Ansvarlig:
Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

Forventes afsluttet:
Ultimo 2024.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje