Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 14. Psykiatriområdet - ombygning af Marielund

14. Psykiatriområdet - ombygning af Marielund

 

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren pålægges med udgangspunkt i den fysiske udviklingsplan at vurdere mulighederne for en omlægning af de fysiske rammer for socialpsykiatrien på Marielund og udarbejde en konkret plan herfor med udgangspunkt i kapacitetsanalysen og den fysiske udviklingsplan for det specialiserede socialområde. Den fysiske udviklingsplan for området forventes vedtaget primo 2024.

Det er en forudsætning for en bæredygtig økonomi på psykiatriområdet, at borgerne tilknyttet socialpsykiatrien støttes i at lære at leve så selvstændigt som muligt. På den måde kan der skabes flow ved, at borgerne rykker videre til mindre indgribende tilbud, hvormed der skabes plads til de nye borgere, som løbende får behov for støtte.

En kapacitetsanalyse af socialpsykiatriområdet fra primo 2023 viste, at der er et stadigt stigende behov for at udvide den nuværende indsatstrappe, hvis socialpsykiatrien skal undgå at sande til. Behovet for at skabe flow på området er øget yderligere, efter udligningsreformen fra 2020 har gjort det dyrere at visitere borgere til udenbys-tilbud. Der skal herudover ses ind i, hvordan fremtidens boformer bedst opbygges, så det befordrer udvikling for borgerne og dermed det nødvendige flow.

Forslaget forudsætter investering.

Ambition for tiltaget:

Analysen skønnes at kunne nedbringe udgiftspresset på området med 2,5 mio. kr. Bag dette økonomiske potentiale ligger også et potentiale for, at borgerne kan opleve højere livskvalitet og leve mere selvstændigt.

Ansvarlig:
Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

Forventes afsluttet:
Ultimo 2024.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje