Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 15. Mellemformer for borgere med erhvervet hjerneskade

15. Mellemformer for borgere med erhvervet hjerneskade

Beskrivelse af budgetnoten:

I Kolding Kommune ligger indsatserne til borgere med erhvervet hjerneskade i to forvaltninger, hhv. Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Forvaltningernes indsatser
supplerer hinanden og henvender sig i nogen grad til de samme målgrupper.

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren pålægges at analysere mulighederne for en omlægning af senhjerneskade-indsatsen i Kolding Kommune med fokus på etableringen og udnyttelse af mellemformstilbud, dvs. tilbud der ligger mellem botilbud og den støtte, der for nuværende kan gives til borgere i eget hjem.

Analysen skal sikre, at kommunen har tilstrækkeligt med mellemformstilbud, således at borgere i målgruppen kan få lov at blive længst muligt i egen bolig. I den forbindelse skal det bl.a. afklares, hvilke muligheder der er for kapacitetsmæssige omstruktureringer, en udvidelse af områdets indsatstrappe og samarbejder på tværs af forvaltninger.

Forslaget forudsætter investering.

Ambition for tiltaget:

Gennem en strukturering af samarbejdet mellem forvaltningerne og udarbejdelsen af en fælles indsatstrappe, forventes det, at ressourceforbruget på området kan reduceres og målgruppen sikres mere sammenhængende forløb. Udvidelsen af indsatstrappen skal herudover sikre, at flere borgere kan modtage den nødvendige støtte tæt på familie og netværk.

Analysen forventes at kunne nedbringe udgiftspresset på området med 0,5-3 mio. kr., tidligst med virkning fra 2027.

Ansvarlig:
Social- og arbejdsmarkedsdirektøren.

Forventes afsluttet:
Ultimo 2024.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje