Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 17. Styrket træning i eget hjem

17. Styrket træning i eget hjem

Beskrivelse af budgetnoten:

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren pålægges at foretage en nærmere analyse af, om tidlig forebyggelse, gennem intensive og individuelt tilrettelagte træningsforløb, kan udsætte behovet for hjælp hos borgere med et forringet funktionsniveau. Dette gælder både hjælp i form af hjemmehjælp og i form af hjælpemidler.

Målgruppen er især de borgere, som har en gradvis forværring af deres fysiske funktionsniveau. Typisk vil det være borgere, som ikke får hjælp i dag, eller kun får lidt hjælp, fordi de ikke er ”dårlige” nok. Indsatsen er flerstrenget med en bedre opsporing via de forebyggende medarbejdere (SEL §79a), et intensivt træningsforløb f.eks. under SUL §86 eller rehabiliteringsforløb SEL §83a, og en brobygning til selvtræning eller foreningsaktiviteter. Derudover er det relevant at se nærmere på den målgruppe, som allerede får hjælp til et funktionstab, med henblik på at yde en mere systematisk rehabiliteringsindsats.

Ambition for tiltaget:

Hypotesen er, at det er muligt, at udsætte behovet for hjælp hos borgere med et forringet funktionsniveau.
Hypotesen skal efterprøves og analyseres for dels at finde frem til de rette indsatser og dels for at fastlægge besparelsespotentialet. Ambitionen er at reducere den årlige udgift på området med virkning fra 1. januar 2025 med 1-1,5 mio. kr. Den økonomiske effekt vil påvirke både Seniorpolitik, Sundhedspolitik og Fritids- og Idrætspolitik.

Ansvarlig:
Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren.

Forventes afsluttet:
Ultimo 2024.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje