Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 18. Brugerstyrede huse

18. Brugerstyrede huse

Beskrivelse af budgetnoten

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren pålægges at lave en analyse af de sundhedsfremmende og forbyggende aktiviteter, der er forankret i de 20 brugerstyrede huse på Seniorområdet. Analysen skal omfatte:

  • En deskriptiv undersøgelse af brugernes køn, alder, antal besøg, antal aktiviteter, der gennemføres på årsbasis, lokale tilbud i området, mobilitet blandt seniorerne.
  • En beskrivelse af, hvilke forebyggende aktiviteter, de brugerstyrede huse varetager på frivillig basis, og en vurdering af husenes bidrag til forebyggelse af ensomhed, koblet med evidensbaseret viden om sundhed blandt seniorer, der deltager i aktiviteter og sociale tilbud.
  • En beskrivelse af de synergier, der kunne være mellem husene, for at optimere drift og styrke attraktive, bæredygtige fællesskaber i fremtiden.

Herudover pålægges senior-, sundheds- og fritidsdirektøren frem mod 2025 at analysere, om der er grundlag for at reducere kvadratmeterantallet af øvrige fysiske lokationer under senior-, sundheds- og fritidsområdet.

Ambition for tiltaget:

Da udgifterne pr. brugerstyret hus varierer mellem 22.000 kr. og 1,8 mio. kr. vil det samlede økonomiske potentiale afhænge af, hvilke huse der kan udfases.

Det vurderes umiddelbart, at antallet af brugerstyrede huse, som ikke er bæredygtige, kan reduceres med ca. 40%. 40 % af budgettet på området svarer til ca. 2 mio. kr.

Ansvarlig:
Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren.

Forventes afsluttet:
Ultimo 2023

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje