Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Budget 2024 Budgetnoter 2024 - igangværende 20. Nedbringelse af sygefravær

20. Nedbringelse af sygefravær

På baggrund af resultaterne fra sygefraværsindsatsen på seniorområdet pålægges den konstituerede kommunaldirektør at sikre en organisering, der muliggør, at erfaringerne kan bruges til en samlet yderligere reduktion af det kommunale sygefravær.

Indsatsen, der forankres i HR-afdelingen, skal så vidt muligt bygge på en databåret model, der suppleret med erfaringerne fra seniorområdet sikrer en solidt forankret personalepolitisk indsats.

Brugen af eksterne konsulenter skal fortsættes. Niveauet skal ses i sammenhæng med brugen af egne ressourcer samt det forhold, at indsatsen vil variere fra område til område. Det er afgørende, at der tilrettelægges en indsats målrettet det enkelte område baseret på løbende opfølgning, fokus, sparring samt indsamling og bearbejdning af data. En samlet databåret status forelægges for Økonomi og Strategi halvårligt og første gang i marts 2024.

Status, marts 2024:

Status og orientering om budgetnoten har været forelagt Økonomi og Strategi i april 2024.

Ansvarlig:
Kommunaldirektøren.

Forventes afsluttet:
2024.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje