Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og strategier Arbejdsmarkedspolitik

Arbejdsmarkedspolitik

Arbejdsliv til alle

Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsmarkedspolitik

 

Mennesker er unikke, og derfor sætter vi fokus på det enkelte menneske og lægger ikke en fælles skabelon ned over alle.

Vi skal give mere frihed til at finde individuelle løsninger, så vi bevæger os fra sikre valg i en firkantet lovgivning til sund fornuft.

Vi understøtter virksomhederne i deres erhvervsudvikling med arbejdskraft, kompetencer og mulighed for et rummeligt arbejdsmarked.

Det gode liv er sat sammen af mange dimensioner. Det kan, og skal vi ikke sætte på skabelon.
Samfundsliv, kulturliv, fritidsliv, familieliv og ikke mindst arbejdsliv er alt sammen med til at skabe det gode liv.

Vores arbejdsliv og tilknytning til virksomheder er en stærk markør for vores livsidentitet, og hvordan vi bliver opfattet af vores omgivelser - og ikke mindst hvordan vi opfatter os selv. Arbejdslivet løfter livet som helhed og giver os stolthed, selvværd, fællesskabsfølelse og sammenhængskraft med det samfund, der omgiver os.

Det flugter med Kolding Kommunes ønske om Borgerens Centrum og at se borgeren som et helt menneske, vi skal lytte til, forstå og finde løsninger sammen med. Et arbejdsliv der gavner fællesskabet og skaber værdi for vores virksomheder. Det betyder, at Arbejdsmarkedsudvalget vil arbejde for arbejdsliv til alle i Kolding.

I Arbejdsmarkedsudvalget vil vi sætte det enkelte menneske før lovgivningens proceskrav og formler. Vi vil være på samme hold som borgerne. Det er en ny måde at se vores rolle på.

I en ny start og en ny virkelighed vil vi arbejde med tre emnefelter, der skal rykke os:

 • Kommunikation
 • Kultur
 • Konsekvens

Vi arbejder systematisk og målrettet med kommunikation, kultur og konsekvens, så borgere og virksomheder mærker den nye virkelighed.

Vi vil fortælle indadtil, hvad vi arbejder med, hvorfor vi gør det, og hvilken rolle det spiller for, at vi lykkes. Vi vil gøre kommunikationen vedkommende og konkret for medarbejderne, og vi vil tale et sprog, som borgerne forstår, når vi møder dem - der hvor de er.

Tæt på borgeren og tæt på vores samarbejdspartnere i form af uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
Vi vil tale om det, vi vil have mere af - for eksempel arbejdsliv, i stedet for at bruge kræfter på det, vi vil væk fra - for eksempel arbejdsløshed.

Vi har sat os nogle pejlemærker, der skal understøtte den kulturrejse, vi står overfor.

 • Vi kommunikerer i et sprog, der er til at forstå for borgeren og virksomheden.
 • Vi ser mennesket før lovgivningens proceskrav og formler.
 • Vi er tæt på dig som borger eller virksomhed.
 • Vi møder dig der, hvor du er - både mentalt og fysisk.
 • Alle borgere skal have en bro ud i samfundet.

Vi skal fokusere på den kultur, vi vil dyrke og understøtte. Vi vil tale med, igangsætte indsatser og støtte borgerne, så de lykkes og oplever, at de får succes i arbejdslivet. At arbejde med kultur er et langt og sejt træk. Kulturen skal passes og plejes, den skal kæmpe mod udfordringer som strukturer fra lovgivning, gamle vaner og gamle myter og følelsen af manglende tid til at gennemføre ændringerne.

 • Vi vil tale med, igangsætte indsatser og støtte borgerne, så de lykkes og oplever, at de får succes i arbejdslivet.
 • Vi skal have modet til at tænke nyt inden for de samme love og regler.
 • Vi skal møde mennesket først og se på lovgivningen derefter.

Når vi taler konsekvens, mener vi måden hvor på, vi vil være vedholdende i som organisation at arbejde sammen med borgerne og virksomhederne, så ingen er i tvivl om, at vi arbejder med hele mennesker, der skaber arbejdsliv.

 • Vi vil arbejde som én samlet organisation på tværs af kommunen og i alle forvaltninger.
 • Vi vil vise retningen til, at vi kommer i mål med at skabe Borgerens Centrum.

Målet for Arbejdsmarkedsudvalget er at støtte arbejdsliv for Kolding Kommunes borgere og støtte vores virksomheders vækst og udvikling til glæde for fællesskabet. Arbejdsliv for de borgere, der kortvarigt er kommet af sporet men også de borgere, der har brug for støtte til at finde vejen.

For vejen til arbejdsliv kan have muligheder og barrierer alt efter, hvor vi er i livet og hvilke forudsætninger, vi har fået med på rejsen. Den kan være lidt kringlet eller fyldt med mange bump. Vi vil sammen med borgerne designe den vej, der er den rigtige for den enkelte borger. Der ligger en kolossal kraft og udviklingspotentiale i at forløse arbejdsliv med borgerens centrum for øje.

Det er lige meget, om vi taler om ledige, der kortvarigt har mistet jobbet, borgere vi skal integrere i et dansk arbejdsliv, unge der er på vej til at danne et arbejdsliv, eller borgere der har brug for lidt ekstra rum. Der skal være plads til alles arbejdsliv.

Den kraft og de ressourcer, vi sammen med borgerne frigiver, kan vores virksomheder bruge til at skabe økonomisk vækst og udvikling, og vi kan bruge den til at styrke fællesskabet og forståelsen af det at være borger i Kolding Kommune. Og nye arbejdsliv vil vokse frem.

For at Arbejdsmarkedsudvalget kan omsætte vores nye tilgang, har vi formuleret fire nye politikker.

Tanken bag de forskellige politikker er, at de hver især sætter retning for et område og giver en klar beskrivelse af en ny retning.

I Ungepolitikken sætter vi rammerne for en ny tilgang til de unge på tværs af rammer og lovgivning. Alle unge skal mødes med troen på deres muligheder og alt det de rummer og kan, så de kommer bedst muligt ind i voksenlivet.

Politik for det rummelige arbejdsmarked skal give nye muligheder for de mennesker, der ikke lige passer ind i et 8 – 16 job i 37 timer om ugen. Vi har en stor gruppe af mennesker, der også kan bidrage til vækst og udvikling, men sammen med virksomhederne skal vi finde nye måder at få det til at lykkes på.

I Politik for integration og international arbejdskraft fortæller vi om, hvordan vi sikrer en kommune med et velfungerende arbejdsliv og kulturliv, hvor mennesker med mange forskellige baggrunde skal bidrage.

 er den nye vej for, at vi giver virksomhederne den bedst mulige virksomhedsservice, når de skal rekruttere nye medarbejdere. Sammen med dem vil vi også arbejde på at give medarbejderne den bedst mulige efteruddannelse og opkvalificering for fremtiden.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje