Skip til hoved indholdet
  Hjem Selvbetjening for borgere Ældre - selvbetjening

Ældre - selvbetjening

Du kan søge om begravelseshjælp, hvis du har fået boet udlagt af Skifteretten, og afdøde havde ret til dansk sygesikring .

Begravelseshjælpen er afhængig af den afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Du kan som pårørende selv søge om begravelseshjælp, men bedemanden kan også søge for dig, hvis du giver fuldmagt til det.

Ansøg om begravelseshjælp

Medicinpriser.dk giver dig opdaterede oplysning om priser på medicin og tilskudsydelser på de enkelte lægemidler. Priser opdateres hver 14. dag og tilskud opdateres dagligt.

Beregn egenbetaling/tilskud ved medicinkøb

Her kan du søge folkepension og evt. udenlandsk pension. Det anbefales, at du har følgende klar:

 • MitID
 • Dine fremtidige forventede indkomster
 • Din evt. samlevers indkomst
 • Oversigt over engangsudbetalinger, fx fratrædelsesgodtgørelse
 • Oversigt over renteindtægter og lignende
 • Evt. dokumentation og oplysninger om ophold eller arbejde i udlandet

Ansøg om folkepension

Du skal være berettiget til helbredstillæg for at kunne søge om refusion.

Anmod om refusion i forbindelse med udgifter til behandling

Du skal anvende denne selvbetjeningsløsning til at søge om almindelig helbredstillæg.

Ægtefælle/samlever kan ansøge samtidig

Skal du og din ægtefælle/samlever begge søge om helbredstillæg, kan I gøre det samtidigt. Det kræver, at din ægtefælle/samlever kan signere med MitID. Hvis ikke det er muligt, så kan I kontakte kommunen og få hjælp til din ægtefælles/samlevers ansøgning.

En anden kan udfylde ansøgningen for dig

En anden person(en partsrepræsentant) kan hjælpe dig med at ansøge digitalt. Dette kræver en fuldmagt, som du kan finde her: fuldmagtsskabelon (nyt vindue). Fuldmagten skal printes ud, underskrives, scannes ind og tilføjes, som bilag til ansøgningen.

Ansøg om helbredstillæg

Tilskuddet ydes til almindelig fodpleje (fodbad og klipning af tånegle og lignende) og egentlig fodbehandling, som du ikke selv kan udføre, og som ikke er omfattet af sundhedslovens kapitel 15 eller anden lovgivning.

Ansøg om helbredstillæg til almindelig fodbehandling

I denne løsning kan du søge om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsevne, som er varigt nedsat (efter loven om social service §§ 112, 113, 116).

Ansøg om hjælpemiddel, forbrugsgode ell. boligindretning

F. eks. kompressionsstrømper, brystproteser, ortopædiske sko, testmaterialer til diabetespatienter, fodindlæg, parykker, bandager, skinner, høretekniske hjælpemidler, briller og kontaktlinser, arm- og benproteser.

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

Købt i andet EU/EØS land.

Ansøg om tilskud til medicin

Her kan du ansøge om plejevederlag efter servicelovens § 119.
Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er berettiget til plejevederlag.

Ansøg om plejevederlag til pasning af døende

Anvendes i forbindelse med prøvelse af ægteskabsbetingelserne. Arvingerne efter den afdøde skal udfylde erklæringen.
Når et ægteskab er ophørt ved død, må den efterlevende ægtefælle ikke indgå nyt ægteskab, før betingelserne i ægteskabslovens § 10 om skifte af fællesboet er opfyldt.

Send erklæring om skifte

Her kan du søge varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller førtidspension (tilkendt før 2003). Du kan søge varmetillæg, uanset om du er lejer eller ejer.

Det anbefales, at du har følgende klar:

 • MitID
 • Dine varmeregnskaber
 • Information om din opvarmningsform.

Ansøg om varmetillæg

Virksomhed

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje