Skip til hoved indholdet
    Hjem Selvbetjening for borgere Familie og børn - selvbetjening

Familie og børn - selvbetjening

Ind- og udmeld barn, søg friplads, søg tilskud til privat pasning

mitkolding.kolding.dk

Enhver borger har pligt til at underrette kommunen, hvis borgeren får kendskab til eller har mistanke om, at børn eller unge under 18 år lever under forhold, som bringer barnets sundhed eller udvikling i fare.

Offentligt ansatte har en skærpet underretningspligt.

Underretning om mistrivsel

Ønsker du at etablere en privat pasningsordning, kan du benytte Ansøgning til privat pasningsordning

Hvis du som privat pasningsordning ønsker at få godkendt en vikar, skal du benytte Ansøgning som vikar til privat pasningsordning

Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive separeret, kan I søge om separation her.

Hvis I ikke er enige, kan sagen alligevel startes. I begge tilfælde starter sagen med, at en af jer indsender ansøgningen.

Der skal betales et lovpligtigt gebyr i sager om separation og skilsmisse som er 650 kr. (2020). Gebyret for en vilkårsforhandling er 1.630 kr. (2020).

Ansøg om separation

Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive skilt, kan I søge om skilsmisse her.
Hvis I ikke er enige, kan sagen alligevel startes. I begge tilfælde starter sagen med, at en af jer indsender ansøgningen.

Der skal betales et lovpligtigt gebyr i sager om separation og skilsmisse som er 650 kr. (2020). Gebyret for en vilkårsforhandling er 1.630 kr. (2020).

Ansøg om skilsmisse uden forudgående separation

Virksomhed

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje