Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Sådan sorterer du dit affald Ind i affaldets verden Madaffald

Madaffald

Her finder du din guide til madaffald. Fra du sorterer derhjemme til madaffaldets videre rejse mod at blive til grøn energi (biogas). Du kan også dykke ned i den lovgivning, der styrer madaffaldets rejse. 

 


Eksempler på madaffald

Du kan komme alt organisk affald i den grønne pose – både tilberedt og råt, fx

 • Brød- og kagerester
 • Fritureolie, mindre mængder op til 200 ml, kan du hælde i den grønne pose. Har du større mængder, kan de afleveres som olie- og kemikalieaffald på genbrugspladsen.
 • Kød- og fiskeaffald – også ben
 • Kaffegrums, teblade og filtre
 • Mælkeprodukter
 • Frugt og grønt
 • Ris og pasta
 • Skaller fra æg og nødder
 • Afskårne blomster
 • Køkkenrulle, som du har brugt i forbindelse med mad og drikke er ok at komme i madaffald. Så er der nemlig god energi i materialet, der kan afgive biogas. Køkkenrulle brugt til andet end fødevarer hører til i restaffald.

Eksempler på noget, der ikke er madaffald

 • Bagepapir eller muffinforme med madrester på. Papir, der er overfladebehandlet, kan forhindre nedbrydningen. 
 • De pæne, farvede servicetter.
 • Køkkenrulle brugt til andet end fødevarer.
 • Hundelorte (skal i posen til restaffald)
 • Døde dyr (mindre dyr – fx på størrelse med en kat eller mindre – kan emballeres i plastpose og sorteres som restaffald. Større dyr – fx fra jagt – kontakt Redux på 79797100 for at blive henvist til forbrænding).

 

Se også: Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier


I tvivl om sortering?

Brug sorteringsguiden.

 


Tømning og indsamling af madaffald

Du kan sortere dit madaffald i grønne poser, som du får leveret gratis en gang om året (har du ikke nok, kan du købe flere i vores webshop). Bind en knude på posen og læg den i din affaldsbeholder. 

Vi henter dit madaffald, uanset om du bor i villa eller etagebyggeri. 

Det er i skrivende stund, marts 2023, virksomheden Gemidan Komtek, der modtager madaffald fra alle Kolding Kommunes borgere. Du kan læse mere om, hvordan virksomheden behandler madaffald på dens hjemmeside.

Årlig indsamling af madaffald

Kolding Kommune har indsamlet madaffald siden 2018. Mængden af madaffald ligger stabilt i Kolding Kommune

 • 2022: 6.130 ton madaffald
 • 2021: 6.642 ton madaffald
 • 2020: 6.316 ton madaffald
 • 2019: 3.185 ton madaffald

Vi genanvender cirka 83 procent af madaffaldet, og når du sorterer æbleskrog og kyllingeben fra restaffald, er du dermed med til at udnytte energien i det organiske affald. (se mere i Redux' Bæredygtighedsredegørelse fra 2021).

 


Hvad sker der med madaffaldet?

Madaffald bliver til biogas og gødning. Denne video viser, hvad der sker med det organiske materiale, efter du har sorteret det derhjemme:

 

 • Madaffaldet kværnes og bliver til pulp, der er en grødet masse. I processen bliver plastik, glas og andre urenheder sorteret fra.

 • Pulpen køres til et biogasanlæg, hvor der bliver udvundet biogas fra pulpen. Biogassen kan bruges til at lave el, brændstof og fjernvarme.

 • Når der ikke kan udvindes mere gas fra pulpen, spredes den som gødning på markerne. Planterne har godt af de store mængder fosfor og andre næringsstoffer fra restpulpen.

 


 

Madaffaldets placering i affaldshierarkiet

Genanvendelse

 


Lovgivning om madaffald

Affaldshåndtering er et fælleseuropæisk anliggende, og EU's affaldsdirektiv sætter en række rammer for forebyggelse og håndtering af affald, også madaffald. Reglerne skal sikre miljøbeskyttelse og menneskers sundhed. 

I den danske lovgivning er madaffald omfattet af affaldsbekendtgørelsen.

Lokalt i Kolding Kommune kan du i husholdningsregulativet finde de eksisterende affaldsordninger for madaffald. 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje