Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Regler og fakta om affaldsområdet Regler og forsøgsordninger på affaldsområdet

Regler og forsøgsordninger på affaldsområdet

De kommunale affaldsregulativer er kommunernes regler for affaldshåndtering vedtaget af politikerne i byrådet. Hver kommune skal have ét regulativ for husholdningsaffald og ét regulativ for erhvervsaffald. Begge regulativer er blevet opdateret og godkendt politisk, og de nye regulativer trådte i kraft 1. april 2023. 

 

I regulativet for husholdningsaffald henvises der til vejledninger og formularer, du kan hente her: 

I regulativet for erhvervsaffald henvises der til vejledninger og formularer, du kan hente her: 


Oversigt over forsøgsordninger

Kolding Kommune har også en række forsøgsordninger på affaldsområdet. Forsøg, som udspringer af vores kommunale affaldsplan, men som endnu ikke er politisk vedtaget til at blive optaget i affaldsregulativet.

Som borger i Kolding Kommune har du pligt til at benytte de affaldsordninger, der står beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald. Det betyder, at du typisk skal aflevere materialer til genanvendelse i miljøstationer eller på genbrugspladserne. 

Fra sommeren 2020 har vi som forsøg suppleret dine muligheder for at aflevere materialer til genanvendelse: Nu kan du også vælge at aflevere direkte hos private virksomheder.

Du skal være opmærksom på to ting: 

 1. Du kan kun aflevere dine materialer hos de virksomheder, vi har aftaler med. Aftalerne fremgår af listen herunder.
 2. Afregningen er alene et anliggende mellem dig og virksomheden. Med andre ord kan du altså ikke få reduceret dit affaldsgebyr, hvis du gør brug af den alternative anvisningsordning.

Affaldstyper der er en del af forsøget med alternativ anvisning

 • Jern/metal: Terkelsen & Co. 
 • Pap
 • Papir
 • Glas
 • Plast
 • Drikke- og fødevarekartoner
 • Tekstil
 • Haveaffald
 • Uforurenet byggeaffald (maksimalt 1 ton, da det ellers anvises efter anmeldelse)

Er du aftager, som ønsker at stå som modtager på en af fraktionerne, kan du henvende dig til affaldskonsulent Helle Nielsen på redux@kolding.dk. 

Jagten på Kolding Kommunes fremtidige affaldsløsning er i gang.

Med gode erfaringer fra andre kommuner er en test af forskellige beholderløsninger, klistermærker og metoder til indsamling sat i gang hos en gruppe udvalgte borgere i Vester Nebel.

I dag bliver genanvendeligt affald, blandt andet, samlet ind i miljøstationer, med Genbrugsbilen og på Kolding Kommunes fem genbrugspladser. Men Miljøstyrelsen vurderede i 2022, at disse løsninger ikke lever op til de nationale krav. Samtidig viser erfaringer, at der bliver sorteret mere affald til genanvendelse, når det sker på egen matrikel. Derfor skal borgerne i stedet have beholdere derhjemme.

Kolding Kommunes renovationsafdeling, Redux – Affald og Genbrug, tester i øjeblikket forskellige løsninger. Forsøget skal give erfaring og danne fundamentet for den endelige affaldsløsning, der kommer ud til alle borgere i år 2025. Målet er, at mest muligt affald bliver sorteret til genanvendelse.

Læs mere om forsøget på www.kolding.dk/nyebeholdere.

Genbrugsfællesskabet udspringer af Affaldsplan 2019-2022. Projektet handler om at skabe en stærk genbrugskultur i Kolding Kommune.

 • Her kan du både give den fuld skrue på workshops og sætte egne genbrugsprojekter i søen.
 • Du kan også nøjes med at kigge med fra sidelinjen og modtage minikurset 'Få styr på affaldshierarkiet'.
 • Fællesskabet er også for foreninger. 

👉 Læs mere og tilmeld dig Genbrugsfællesskabet

Kolding Kommune ønsker, gennem formidling og læring, at gøre børn og unge til affaldseksperter inden 7. klasse. Målet er, at de tager indsigt og motivation til gode vaner med sig hjem, inspirerer deres forældre og senere bruger det som voksne.

Derfor har alle kommunens elever i 4. klasse, fra august 2023, temaet ”Affald er ressourcer” på skemaet i faget Natur og Teknologi.

Redux – Affald og Genbrug har til formålet skabt undervisningsforløbet Aloria og spillet Jagten på glaskuglerne, der er udviklet og testet i tæt samarbejde med lærere og elever fra flere skoler i Kolding Kommune.

 • Aloria er både navnet på undervisningsforløbet og på planeten som de gennemgående figurer Azra og Alex kommer fra. De to figurer skaber et magisk univers for eleverne, som lærer en masse om affald og ressourcer, mens de forsøger at redde Aloria.

 • Jagten på glaskuglerne, der er afslutningen på undervisningsforløbet Aloria, er et røre-/gørespil, hvor eleverne bruger krop, hænder og hjerne. Spillet kombinerer mystik og gåder fra escaperooms og bevægelse fra orienteringsløb.

Undervisningsforløbet og spillet er en del af projektet Affaldsekspert inden 7. klasse (aktivitet 4) i Affaldsplan 2019-2024.

Læs mere om Aloria og Jagten på glaskuglerne

Kolding Kommune har sammen med kommunens apoteker siden 2021 deltaget i projektet Returpen. Projektet går ud på, at personer med diabetes kan aflevere deres insulinpenne på apoteket, så pennens plastik, glas og andre materialer kan blive genanvendt.  

Projektet er fra 1. februar 2022 udvidet til hele Danmark, og nu indsamler alle apoteker over brugte injektionspenne. I første omgang er der kun tale om penne fra Novo Nordisk.

Læs mere på returpen.dk.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje