Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Sådan sorterer du dit affald Ind i affaldets verden Plast (blød og hård)

Plast (blød og hård)

Her finder du din guide til plastikaffald, både det bløde og det hårde plast, som du frem til 2026 skal sortere hver for sig i Kolding Kommune. Du kan se, hvad der sker fra du sorterer derhjemme til plastens videre rejse mod at blive til nye plastprodukter. Du kan også dykke ned i den lovgivning, der styrer plastaffaldets rejse. 

Gå direkte til: 

 


Sortering af plastaffald

Emballagen skal være tømt og så vidt muligt rystet fri for krummer eller skrabet ren. Plastemballage behøver ikke være vasket. 

I Kolding Kommune indsamler vi hård og blød plast hver for sig, både til sortering derhjemme og på genbrugspladserne.

Plastaffald fra husholdningerne består oftest af emballageplast fra fx fødevarer, bæreposer, plejeprodukter og rengøringsmidler.

Eksempler på hård plast

 

Eksempler på blød plast

 • Plastdunke
 • Plastflasker (uden pant)
 • Plastbøtter
 • Plastbakker
 • Omslag til cd'er og dvd'er
 • Plastlegetøj (uden elektronik)
 
 • Plastposer (uden metalfilm, fx mange chipsposer)
 • Plastfolie og -film
 • Bobleplast

Eksempler på noget, der ikke er hård plast

 • Blød plast
 • Flamingo (afleveres på genbrugsplads eller med Genbrugsbilen)
 • PVC, fx gummistøvler, luftmadrasser, bolde, nedløbsrør og tagrender (afleveres på genbrugspladsen, 'Til nedgravning')
 • Emballage fra insektgift, algefjerner mv. (sorteres som farligt affald)
 • Medicinemballage i plast (afleveres på apoteket)
 • Melamin, fx Margretheskåle (sorteres som restaffald)
 

Eksempler på noget der ikke er blød plast

 • Chips- og kaffeposer og andet med metalfilm (sorteres som restaffald)
 • PVC, fx regntøj og badebolde (afleveres på genbrugspladsen, 'Til nedgravning')

 

 

Se også: Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier


I tvivl om sortering?

Brug sorteringsguiden.

 


Sådan kommer du af med plastaffald 

Du kan komme af med hård og blød plast på følgende måder:

 


Årlig indsamling af plastaffald i Kolding Kommune

Der er i skrivende stund, juli 2023, to forskellige virksomheder, der modtager plastaffald fra Kolding Kommune:

 1. Virksomheden Damifo modtager hård plast. Du kan læse mere om, hvordan virksomheden arbejder med genanvendelse på dens hjemmeside.
 2. Virksomheden Marius Pedersen modtager blød plast (plastfolie). Du kan læse mere om, hvordan virksomheden arbejder med genanvendelse på dens hjemmeside.

Kolding Kommune indsamlede i 2022 637 ton blødt og småt, hårdt plastik. 

 • 2022: 637 ton husholdningsplastaffald

Vi genanvender cirka xx procent af plastaffaldet (se mere i Redux' Bæredygtighedsredegørelse fra 2021 side ).

Hvad sker der med plastaffaldet?

Plast bliver sendt mod genanvendelse, og nogle plasttyper er gode at anvende igen til nye plastprodukter. Denne video viser, hvad der sker med affaldet, efter du har sorteret det derhjemme:

 • Det er relativt nyt at indsamle blandet plast fra husholdningerne til genanvendelse, men potentialet for fraktionen er stort.

 • Markedet for genanvendelse af blandet plast fra husholdninger er stadig umodent, men under en rivende udvikling. Derfor vil en høj genanvendelse af plastaffaldet ofte koste mere end forbrænding. Det danske pantsystem er dog en undtagelse, hvor de indsamlede plastflasker bliver til nye plastflasker.

 • Den plast, der indsamles, behandles og oparbejdes typisk til sekundære råvarer i udenlandske anlæg. Der er få sorterings- og oparbejdningsanlæg i Danmark, der kan vaske og sortere plasten ud i de forskellige plasttyper, men flere anlæg er undervejs.

Kilde: Miljøministeriet

 

Plastens placering i affaldshierarkiet

GenanvendelsePlast er lavet af olie

Plastik bliver lavet af olie, som vi pumper op fra jordens undergrund. Olien udsættes for forskellige temperaturer og fordeler sig derefter i kategorier som fx benzin, petroleum og smøreolie.

Det, man laver plast ud af, hedder råbenzin (Nafta). Råbenzinen bliver tilsat kemikalier, alt efter hvilke egenskaber plasten skal have. Det er en kemisk proces, hvor molekylerne sætter sig sammen i lange kæder. Den proces kaldes polymerisation. Til sidst hakkes plasten ud i små stykker, som man kan smelte om til alverdens plastprodukter.

(kilde: www.affald.dk)

 

Forskellige plasttyper med hver sin genbrugskode

Der findes mange forskellige typer plast. Men for et almindeligt menneske
er det svært at regne ud, hvilke typer plast der kan genanvendes. Derfor indsamler vi al plasten – og så sorteres det senere i processen, så hver plasttype kan blive genanvendt hver for sig.

Hver plasttype har sin egen såkaldte genbrugskode, der er en lille trekant med et tal:

Kode for plasttypen 

Eksempler på emballager

01 PET

Polyethylen terephthalat

Plastflasker til sodavand

02 PE-HD

Polyethylen High Density

Shampooflasker og andre plejeprodukter

03 PVC

Polyvinylchlorid

PVC findes i produkter som legetøj, wallstickers, regntøj og gummistøvler.

PVCer en meget holdbar plasttype, men som affald er plastikken gift for miljøet. Derfor skal du aflevere PVC på genbrugsstationen, i containeren 'Til nedgravning'.

04 PE-LD

Polyethylen Low Density

Affaldsposer

05 PP

Polypropylen

Bildæk

06 PS

Polystyren 

Fødevareemballager til fx pålæg og yoghurt, flamingobakker

07 Øvrig plast

(fx ABS-plast , der er fremstillet af en kombination af de tre stoffer acrylnitril, butadien og styren)

Legetøj, fx LEGO-klodser, kabinetter til hårde hvidevarer og computere 

 

Lovgivning om plastaffald

Affaldshåndtering er et fælleseuropæisk anliggende, og EU's affaldsdirektiv sætter en række rammer for forebyggelse og håndtering af affald, også plastaffald. Reglerne skal sikre miljøbeskyttelse og menneskers sundhed. 

I den danske lovgivning er plastaffald omfattet af affaldsbekendtgørelsen.

Lokalt i Kolding Kommune kan du i husholdningsregulativet finde de eksisterende affaldsordninger for plastaffald. 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje