Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Sådan sorterer du dit affald Ind i affaldets verden Restaffald

Restaffald

Her finder du din guide til restaffald. Fra du sorterer derhjemme til restaffaldets videre rejse mod at blive til fjernvarme og el. 

husholdningsregulativet

 


Eksempler på restaffald

Restaffald er det affald, der kommer fra den daglige husholdning, når genbrugsmaterialer som madaffald, glas, papir, pap, metal og hård plast er sorteret fra.

 • Snavset papir og plast
 • Pizzabakker
 • Chips- og kaffeposer (medmindre andet er angivet på posen)
 • Servietter
 • Bleer, vatpinde, hygiejnebind, mundbind
 • Støvsugerposer
 • Aske fra grillen (forsvarligt indpakket)
 • Cigaretskod
 • Opfej (forsvarligt indpakket)
 • Kattegrus og strøelse fra mindre dyr
 • Hundelorte og dyreekstrementer
 • Mindre døde dyr (forsvarligt indpakket)

Eksempler på noget, der ikke er restaffald

 • Mælkekartoner, flåede tomater i kartoner og andre fødevarekartoner (sorteres som mad- og drikkekartoner)
 • Batterier (sorteres som batterier, brug gerne den grå kasse til farligt affald)
 • Elektronik (sorteres som elektronik, brug gerne den grå kasse til farligt affald)
 • Olie og kemikalier (sorteres som farligt affald)
 • Elpærer (sorteres som elpærer, brug gerne den grå kasse til farligt affald)
 • Sten og jord (på genbrugsplads)
 • Større stykker flamingo (afleveres på genbrugsplads eller til Genbrugsbilen)
 • Større døde dyr (kontakt Redux på redux@kolding.dk eller 79797100 for at få anvisning)

 

Se også: Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier


I tvivl om sortering?

Brug sorteringsguiden.

 


Tømning og indsamling af restaffald

Du sorterer dit restaffald i almindelige affaldsposer. Bind en knude på posen og læg den i din affaldsbeholder. 

Vi henter dit restaffald, uanset om du bor i villa eller etagebyggeri. Det er i skrivende stund, marts 2023, virksomheden Meldgaard der indsamler restaffald fra alle Kolding Kommunes borgere. 

Restaffaldet køres til forbrændingsanlægget Energnist på Bronzevej 6 i Kolding. Det brændte affald bliver brugt til at producere elektricitet og fjernvarme.

Årlig indsamling af restaffald

Det går fremad med at sende mindre mængder restaffald ind i forbrændingsanlægget.

Siden 2019 er mængden faldet med over 4.000 ton. En del af forklaringen er, at mange nu sorterer madaffald fra restaffaldet. 

 • 2022: 11.682 ton restaffald
 • 2021: 12.154 ton restaffald
 • 2020: 12.825 ton restaffald
 • 2019: 15.945 ton restaffald

 


Hvad sker der med restaffaldet?

Restaffald bliver brugt til at producere elektricitet og fjernvarme. Denne video viser, hvad der sker med affaldet, efter du har sorteret det derhjemme:

 • Efter afbrænding af restaffaldet er der to typer restprodukter: slagger og flyveaske.

 • Flyveasken sendes til deponi. 
 • Slagger indgår i vejbelægninger og byggeprojekter som alternativ til fyldsand, råjord og stabilgrus. På den måde bliver forbruget af jomfruelige råstoffer reduceret. 

 • Cirka 10 % af slaggerne er jern og metal, fx dåser, som kunne have været sorteret fra før forbrænding. Metallet sorteres fra slaggerne ved hjælp af magneter på sorteringsanlægget, derefter smeltes de om og bliver blandet med metaller af bedre kvalitet, så de kan indgå i nye typer produkter.

 

Restaffaldets placering i affaldshierarkiet

Forbrænding

 

Lovgivning om restaffald

Affaldshåndtering er et fælleseuropæisk anliggende, og EU's affaldsdirektiv sætter en række rammer for forebyggelse og håndtering af affald, også restaffald. Reglerne skal sikre miljøbeskyttelse og menneskers sundhed. 

I den danske lovgivning er restaffald omfattet af affaldsbekendtgørelsen.

Lokalt i Kolding Kommune kan du i husholdningsregulativet finde de eksisterende affaldsordninger for restaffald. 

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje