Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald derhjemme

Sådan sorterer du dit affald derhjemme

Gør det virkelig en forskel at sortere affald? Det bedste svar er, at ja, det gør det.

Når vi smider noget væk, bliver det ikke bare ’væk’. Ting og materialer bevæger sig ud på en længere rejse, hvor:

 • Noget bliver brændt af og omdannet til varme i din radiator.
 • Noget kan bruges igen i en ny form, fx en fleecetrøje der består af genanvendt plastik.
 • Og så er der noget, der kan bruges igen, præcis som det er, altså genbrug.

Når affald bliver genanvendt eller genbrugt, sparer vi både ressourcer og udledning af CO2.

Så sortér endelig dit affald, også selvom det kan være en kedelig opgave. 

På denne side finder du sorteringsvejledning for de 10 typer affald, du sorterer derhjemme: madaffald og restaffald, plastik, metal, glas, papir, farligt affald/elektronik, tekstilaffald, mad- og drikkekartoner og pap.

Du kan også altid søge i Sorteringsguiden, hvor du finder mange flere ting og materialer. 

 

Madaffald

Sorter madaffald i de grønne poser til madaffald, du får leveret en gang om året. 

Bind en knude på posen og læg den i affaldsbeholderen til madaffald.

Eksempler på madaffald

 • Du kan komme alt organisk affald i den grønne pose – både tilberedt og råt, fx
 • Brød- og kagerester
 • Fritureolie, mindre mængder op til 200 ml, kan du hælde i den grønne pose. Har du større mængder, kan de afleveres som olie- og kemikalieaffald på genbrugspladsen.
 • Kød- og fiskeaffald – også ben
 • Kaffegrums, teblade og filtre
 • Mælkeprodukter
 • Frugt og grønt
 • Ris og pasta
 • Skaller fra æg og nødder
 • Afskårne blomster
 • Køkkenrulle, som du har brugt i forbindelse med mad og drikke er ok at komme i madaffald. Så er der nemlig god energi i materialet, der kan afgive biogas. Køkkenrulle brugt til andet end fødevarer hører til i restaffald.

Dette er ikke madaffald

 • Bagepapir eller muffinforme med madrester på. Papir, der er overfladebehandlet, kan forhindre nedbrydningen. 
 • De pæne, farvede servicetter.
 • Køkkenrulle brugt til andet end fødevarer.
 • Hundelorte (skal i posen til restaffald)
 • Døde dyr (mindre dyr – fx på størrelse med en kat eller mindre – kan emballeres i plastpose og sorteres som restaffald. Større dyr – fx fra jagt – kontakt Redux på 79797100 for at blive henvist til forbrænding).

Hvad sker der med madaffaldet?

Madaffald omdannes til biogas.

Du kan læse mere om hele rejsen og se en video på siden Sådan bliver madaffald genanvendt.

 


 

Restaffald

Restaffald er det affald, der kommer fra den daglige husholdning, når genbrugsmaterialer som madaffald, glas, papir, pap, metal og hård plast er sorteret fra.

Husk at binde knude på posen, inden du smider den i din affaldsbeholder. 

 

Eksempler på restaffald

 • Snavset papir og plast
 • Pizzabakker
 • Chips- og kaffeposer (medmindre andet er angivet på posen)
 • Servietter
 • Bleer, vatpinde, hygiejnebind, mundbind
 • Støvsugerposer
 • Aske fra grillen (forsvarligt indpakket)
 • Cigaretskod
 • Opfej (forsvarligt indpakket)
 • Kattegrus og strøelse fra mindre dyr
 • Hundelorte og dyreekstrementer
 • Mindre døde dyr (forsvarligt indpakket)

Dette er ikke restaffald

 • Mælkekartoner, flåede tomater i kartoner og andre fødevarekartoner (sorteres som mad- og drikkekartoner)
 • Batterier (sorteres som batterier, brug gerne den grå kasse til farligt affald)
 • Elektronik (sorteres som elektronik, brug gerne den grå kasse til farligt affald)
 • Olie og kemikalier (sorteres som farligt affald)
 • Elpærer (sorteres som elpærer, brug gerne den grå kasse til farligt affald)
 • Sten og jord (på genbrugsplads)
 • Større stykker flamingo (afleveres på genbrugsplads eller til Genbrugsbilen)
 • Større døde dyr (kontakt Redux på redux@kolding.dk eller 79797100 for at få anvisning)

Hvad sker der med restaffaldet?

Restaffald omdannes til el og fjernvarme.

Du kan læse mere om hele rejsen og se en video på siden Sådan bliver restaffald til el og varme..


 

 
 

Metal

Derhjemme skal du kun sortere sortere mindre metalgenstande, større genstande skal du på genbrugspladsen med.

Genstanden skal hovedsageligt bestå af metal, så fx kan et sammensat produkt af metal/træ eller metal/plast,  godt sorteres som metal, men prøv om du kan skille genstanden fra hinanden inden sortering. 

Hvor rent skal metallet være?

Emballagen skal være tømt og så vidt muligt skrabet rent. Den behøver ikke være vasket. 

Eksempler på metalaffald

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser uden pant
 • Kapsler og låg
 • Fyrfadslysholdere
 • Gryder og pander
 • Bestik
 • Søm og skruer
 • Armaturer og blandingsbatterier
 • Kaffekapsler uden kaffe
 • Stanniol
 • Foliebakker

 

Dette er ikke metalaffald

 • Grillpatroner (afleveres på genbrugsplads)
 • Gasflasker (afleveres på genbrugsplads eller forhandler)
 • Spraydåser (afleveres på genbrugsplads eller i farligt affald)
 • Metal med elektronik (i elektronik)
 • Metal med batterier (i elektronik eller batterier)
 • Kaffekapsler med kaffe i (i restaffald)
 • Trykflasker/beholdere (afleveres på genbrugsplads)
 • Metal med kemikalier (sorteres som farligt affald)
 • Kanyler af hensyn til arbejdsmiljø (afleveres på apotek)

Hvad sker der med metalaffaldet?

Metal smeltes om til brug i nye metalgenstande.

Du kan læse mere om hele rejsen og se en video på siden Sådan bliver metal genanvendt.

 

Du kan komme af med metal på følgende måder


 

Hård plast

Plastaffald fra husholdningerne består oftest af emballageplast fra fx fødevarer, bæreposer, plejeprodukter og rengøringsmidler.

Blød plast

I Kolding Kommune indsamler vi hård og blød plast hver for sig frem til ultimo 2025, hvor alle husstande får leveret beholdere til at sortere hård og blød plastik sammen.  

 

 

Eksempler på hård plast   Eksempler på blød plast

Plasten skal være tom, synligt ren og tør.

 

Den bløde plast skal være tom, rystet for brødkrummer/synligt ren og tør.

Ja tak til
 • Plastdunke
 • Plastflasker (uden pant)
 • Plastbøtter
 • Plastbakker
 • Omslag til cd'er og dvd'er
 • Plastlegetøj (uden elektronik)

 

 
Ja tak til
 • Plastposer (uden metalfilm, fx mange chipsposer)
 • Plastfolie og -film
 • Bobleplast
Nej tak til
 • Blød plast
 • Flamingo (afleveres på genbrugsplads eller med Genbrugsbilen)
 • PVC, fx gummistøvler, luftmadrasser, bolde, nedløbsrør og tagrender (afleveres på genbrugspladsen, 'Til nedgravning')
 • Emballage fra insektgift, algefjerner mv. (sorteres som farligt affald)
 • Medicinemballage i plast (afleveres på apoteket)
 • Melamin, fx Margretheskåle (sorteres som restaffald)
 
Nej tak til
 • Chips- og kaffeposer og andet med metalfilm (sorteres som restaffald)
 • PVC, fx regntøj og badebolde (afleveres på genbrugspladsen, 'Til nedgravning')

Hvad sker der med plastaffaldet?

En del af plasten neddeles, vaskes og finsorteres, hvorefter plastgranulater kan bruges i nye plastprodukter.

Du kan læse mere om hele rejsen og se en video på siden Sådan bliver plastik genanvendt.

Du kan komme af med hård og blød plast på følgende måder


 

 

Glas

Tømt for indhold. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

 

Papir

Tørt og rent. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

   

 

Hård plast

Tømt for indhold og rengjort. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

Blød plast

Tømt for indhold, fx brødkrummer rystes ud. Afleveres i klare plastsække til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen.

 

Pap

Tørt og rent. Mindre stykker i klare plastsække, større stykker bundtes. Kan afleveres til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen. 

Mad- og drikkekartoner

Tømt for indhold og så vidt muligt skrabet rent. Låg må gerne blive på. Låg kan også sorteres som hård plast. Afleveres i klare plastsække til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen.

Tekstilaffald

Rene og både med og uden huller. Afleveres i klare plastsække til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen.

 


Hvor ren skal kartonen være?

Når du afleverer kartonen, skal emballagen være tømt og (så vidt muligt) skrabet ren. Men du behøver ikke at skylle dine kartoner med vand. Det er nok, at du har forsøgt at trykke mest muligt indhold ud af dem.

Behandlingsanlæggene, der håndterer kartonerne, kan nemlig uden problemer håndtere mindre mængder madrester i deres industrielle proces. Men skrabede kartoner er en god ide, for især i indsamlingsleddet og i forbindelse med opbevaring af kartonerne kan for store mængder restindhold betyde, at affaldet lugter - og så er der fare for, at rotterne kommer Desuden skal kartonerne tømmes for at tage mest muligt hensyn til det personale, der flytter rundt på affaldet.

Hvis din karton er meget snasket, kan du fortsat smide den i skraldeposen. Men din skraldepose - og dermed din karton - ender så i forbrændingsanlægget. Dermed ryger kartonen et trin ned i affaldshierarkiet, fra genanvendelse af kartonen til energiudnyttelse.

 


Sådan sorterer du mad- og drikkekartoner

 • Mælke- og yoghurtkartoner
 • Kartoner til drikke, fx juice, saft og lignende
 • Kartoner til mad, fx flåede tomater, bønner og lignende
Nej tak til
 • Rosinæsker og pizzabakker (ofte snasket, sorteres som restaffald)
 • Papkrus og andet plastbelagt pap (sorteres som restaffald)
 • Emballageposer der består af flere typer materialer, fx kaffeposer og chipsposer (sorteres som restaffald medmindre andet er angivet på posen)
 • Rent pap (sorteres som pap)

 

Du kan komme af med mad- og drikkekartoner på følgende måder


 

Hvad sker der med mad- og drikkekartoner?

Placering i affaldshierarkiet: Genanvendelse

 

Når vi skal sortere mad- og drikkekartoner fra restaffaldet, handler det om, at dele af kartonerne kan blive genanvendt.

Mad- og drikkekartoner bevæger sig således et trin op i affaldshierarkiet: Fra forbrænding til genanvendelse.

Størstedelen af kartonen genanvendes. De oparbejdede kartonfibre kan ikke indgå i nye mad- og drikkekartoner, men fibrene er attraktive til genanvendelse og bliver typisk brugt i andre typer af emballagepap/karton.

Mad- og drikkekartoner er igennem mange år blevet indsamlet og genanvendt rundt omkring i Europa.

Emballagen kan generelt afsættes til danske og udenlandske sorterings- og behandlingsanlæg til genanvendelse. Der findes lige nu ikke behandlingskapacitet i Danmark, men det forventes, at de mængder vi kommer til at indsamle vil have en positiv indvirkning på markedet og dermed gøre det muligt at etablere anlæg til både sortering og genanvendelse.

I Danmark er der meget begrænset erfaring med at indsamle og genanvende fraktionen, og det vil for langt de fleste borgere være nyt at skulle sortere mad- og drikkekartoner fra til genanvendelse, som ellers før skulle sorteres til restaffald og dermed afsættes til forbrænding.

Kilde: Miljøministeriet, Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje