Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Nybyggeri eller flytning – få styr på affald og genbrug

Nybyggeri eller flytning – få styr på affald og genbrug

I Kolding Kommune er der fokus på at sortere affald, sende mindre affald til forbrænding og give affald nyt liv. På denne side kan du få en oversigt over alle de muligheder, du har på affaldsområdet, du kan komme godt i gang med sortering, og du kan foretage ændringer i din affaldsordning eller tilmelde en affaldsbeholder. 

Sådan er reglerne for affaldssortering

Du gør en forskel, når du sorterer. Hver gang du undgår skraldespanden, er du med til at løfte affald ud af de danske forbrændingsanlæg.

Du har dermed en stor aktie i, at materialer bevæger sig et trin op i affaldshierarkiet: Fra forbrænding til genanvendelse.

Klik på piktogrammerne herunder og lær, hvordan du sorterer hver enkelt type affald, og hvad der sker med materialerne efter indsamlingen. 


Skraldemanden henter:

 

Madaffald

Sorteret i grønne poser og med knude på posen.

Restaffald

Husk at binde knude på posen.

Grå kasse: Farligt affald, batterier, lyskilder, elektronik

Du må komme fire typer affald i den grå kasse til farligt affald: Farligt affald, småt elektronik, batterier og lyskilder. Du skal bestille afhentning af kassen.

Batterier og småt elektronik kan også afleveres i en frysepose på låget af din affaldsbeholder uden bestilling. 

Genbrugsbilen henter:

(Ordningen for Genbrugsbilen er tidligere kendt under navnet storskrald. Læs mere eller bestil afhentning).

Glas og flasker, papir, metal og hård plast kan du også aflevere på genbrugspladserne og i den nærmeste miljøstation.

 

Glas

Tømt for indhold. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

Papir

Tørt og rent. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

Metal 

Tømt for evt. indhold. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

Hård plast

Tømt for indhold og rengjort. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

Blød plast

Tømt for indhold, fx brødkrummer rystes ud. Afleveres i klare plastsække til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen.

Pap

Tørt og rent. Mindre stykker i klare plastsække, større stykker bundtes. Kan afleveres til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen. 

Mad- og drikkekartoner

Tømt for indhold og så vidt muligt skrabet rent. Låg må gerne blive på. Låg kan også sorteres som hård plast. Afleveres i klare plastsække til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen.

Tekstilaffald

Slidte og hullede, udtjente tekstiler. Godt tøj kan du aflevere til genbrugsbutikkerne. Afleveres i klare plastsække til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen.

 

Få hentet meget mere end 10 typer affald

Genbrugsbilen tager også en lang række andre ting og materialer med. Det betyder, at du her i Kolding Kommune faktisk kan få hentet langt mere end 10 typer affald ved din bolig.

Du kan fx komme af med møbler, gamle cykler og andet godt genbrug ved at bestille Genbrugsbilen. Du kan se listen over, hvad du kan få hentet her.

 

 

Vi får jævnligt henvendelser fra vores skraldemænd om, at affaldsbeholderne står i jord ved nybyggede boliger, hvor belægningen endnu ikke er etableret.

Men hvis beholderne ikke står på fast underlag, må skraldemanden faktisk ikke tage affaldsebeholderen med. 

Din skraldemand og -dame tømmer nemlig mange affaldsbeholdere hver dag. Derfor er der en række krav, som din adgangsvej skal leve op til, så din affaldsbeholder kan blive tømt sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Læs mere om, hvordan adgangsvejen skal være

Du skal næsten altid anmelde byggeaffald, når du river ned eller bygger.

Og det er altid dit ansvar som bygherre at anmelde affaldet. Så selvom du som privatperson har en håndværker eller entreprenør til at udføre arbejdet, er det stadig dig, som har ansvar for anmeldelsen. 

Du skal anmelde dit byggeaffald, når:

 • Dit bygge- eller nedrivningsprojekt medfører mere end 1 ton affald
 • Du skal have fjernet materialer med asbest. Ligger din ejendom i Kolding Kommune, henter vi tagplader med asbest eller eternit, dog ikke støvende asbest.
 • Du skal udskifte materialer fra perioden 1950-1977, da termoruder, fugemasse og maling kan indeholde PCB

Læs mere om hvordan du sorterer og anmelder dit byggeaffald

Vil du tilmelde eller skifte affaldsbeholder – eller mangler du affaldsposer?

Flytter du adresse, skal du som udgangspunkt kun foretage ændringer i din affaldsordning, hvis du ønsker en anden aftale, end den tidligere ejer havde.
Det er dog anderledes, hvis du flytter i en nybygget bolig, for så skal du tilmelde en affaldsbeholder til matriklen.

Flytter du adresse til en eksisterende bolig, overtager du den affaldsbeholder, der allerede står på adressen. Du overtager også den grå kasse til farligt affald. 

 • Du kan vælge at skifte din mad- og restaffaldsbeholder til en større eller mindre model.
 • Du kan også vælge, om du vil have tømt din beholder hver uge eller hver 14. dag.
 • Her kan du foretage ændringer i din affaldsordning, eller brug appen Affald Kolding på din mobiltelefon.
 • River du ned eller bygger om, så husk at indhente byggetilladelse og anmeld byggeaffald til os

 

Bygger du din egen bolig, skal du sørge for at bestille og tilmelde en affaldsbeholder til matriklen. Det gør du ved at ringe til Redux – Affald og Genbrug på 79 79 71 00.

Du skal overveje, hvilken størrelse affaldsbeholder du ønsker til din husstand.

Vi sørger for, at du får leveret:

 • Den valgte affaldsbeholder
 • En køkkenspand til madaffald
 • En sorteringsoversigt
 • 4 ruller grønne poser til madaffald (i alt 200 stk).
 • En grå kasse til farligt affald

Kontakt os gerne i god tid, inden du flytter ind, for der kan være en ekspeditionstid på 10-12 arbejdsdage fra din henvendelse, til ordningen kører.

 


Når du flytter ind på din nye adresse, kan du få udleveret fire ruller grønne affaldsposer, hvis du kontakter os. Løber du tør, kan du bestille flere i vores webshop. 

 

 • En rulle indeholder 50 poser, så du får i alt 200 poser, som svarer til et års forbrug.
 • Som lejer kan der gælde særlige regler, som du kan få at vide hos din vicevært.

 

Køb flere poser

Hvis du ikke har poser nok, kan du købe flere poser fra vores webshop.

Vær opmærksom på:
 • Poserne bliver leveret ved din affaldsbeholder af skraldemanden.
 • Der kan gå op til 10-14 arbejdsdage, fra du bestiller, til poserne bliver leveret.
 • Affaldsposerne bliver kun leveret til husstande i Kolding Kommune.
 • Efter første udlevering modtager du automatisk grønne poser én gang om året. Du kan se her hvornår. 

Når du flytter ind på din nye adresse, kan du få udleveret en lille grå køkkenspand til madaffald. Den kan fx placeres på dit køkkenbord eller under vasken.

Mangler du en køkkenspand, kan du kontakte os og hente kassen på din nærmeste genbrugsplads indenfor den bemandede åbningstid.

Kolding Kommune har uddelt grå kasser til farligt affald til alle husstande. Mangler du en grå kasse i din nye bolig, kan du kontakte os og hente kassen hos os på Bronzevej 3. 

Vi vil gerne hjælpe dig godt i gang med at sortere affald og genbrug, der hvor du bor. 

På siden 'Piktogrammer og plakater til affaldssortering' kan du hente plakater og foldere med overblik over sortering.

 

Services og ordninger på affaldsområdet du kan gøre brug af

Genbrugsbilen, tidligere kendt som ordningen for storskrald, henter dine ting og materialer til genbrug ved din bolig.

Bestil Genbrugsbilen (tidligere storskrald)

Genbrugspladserne i Kolding Kommune tager kun imod mindre mængder asbest, højst op til 50 kilo af gangen og dobbeltemballeret ved aflevering.

Ligger din ejendom i Kolding Kommune, henter vi dit affald med asbest eller eternit, dog ikke støvende asbest.

Læs mere om ordningen og bestil bigbags til dine tagplader.

Du kan få hentet farligt affald i mindre mængder på din adresse, uanset om du er ejer eller lejer, så længe du bruger den grå kasse til farligt affald. Vi kalder det 'en grå kasse til farligt affald', men i praksis må du komme fire typer affald i kassen: Kemikalier, batterier, lyskilder og småt elektronik.

Bestil afhentning af grå kasse til farligt affald

Du kan være med til at undgå den værste trafik ved at besøge genbrugspladsen tidlig morgen, sen aften eller hvad med om natten?

På fire af kommunens genbrugspladser er der nemlig døgnåbent med ordningen Genbrug 24-7.

For at blive bruger skal du blot have en mobiltelefon. Når du har registreret dit telefonnummer, kan du selv vælge, om du vil åbne bommen til pladserne ved at sende en SMS, eller om du vil bruge appen Affald Kolding fra telefonen. 

Har du holdt fest, eller er der bare fyldt godt op i affaldsbeholderen?

Så kan du for 34 kroner (2024 pris) få skraldemanden til at tage en ekstra sæk restaffald med.

Køb en kode til en ekstra sæk her.

Du får udleveret fire ruller gratis hvert år, men hvis det ikke er nok, kan du bestille ekstra grønne poser til madaffald

Du og dine naboer kan deles om affaldsbeholdere til madaffald og restaffald.

Læs mere om hvordan du sorterer i fællesskab med dine naboer

Muligheder for digital selvbetjening

På siden Mit Affald kan du nemt få et overblik over, hvilke affaldsløsninger din ejendom er tilmeldt.

Log på Mit Affald

 • Når du logger på Mit Affald, skal du indtaste din adresse
 • Start med at skrive de første bogstaver i dit vejnavn, vælg vejen og tryk enter
 • Vælg dit hus nummer og tryk enter
 • Tryk på "næste" Så kommer du frem til Mit Affald

Har du problemer med at logge på, kan du kontakte Redux på 79 79 71 00.

Muligheder på Mit Affald

 • Se din nuværende affaldsordning og tømmedage for din husstand
 • Modtag SMS'er før din tømmedag - og frameld dig denne service igen
 • Give besked hvis du ikke har fået hentet affald
 • Se om du er tilmeldt en miljøstation
 • Give besked hvis din miljøstation er fyldt
 • Bestille Genbrugsbilen til at hente ting og materialer til genbrug op til 12 gange om året.

 

Når du tilmelder dig beskedservice, får du en SMS eller e-mail, dagen før din affaldsbeholder tømmes, eller hvis der er forsinkelser.

Du kan også få en besked fra os, hvis der er andre korte nyheder om genbrug og affald, fx sortering, genbrugspladser, levering af grønne poser til madaffald m.m. 

Du bestemmer selv, hvordan du vil høre fra os. Servicen koster ikke noget.

Du kan også altid framelde dig servicen igen, fx når du flytter fra din adresse. 


Sådan tilmelder du dig beskedservice

På hjemmesiden

 1. Indtast dit mobilnummer og e-mailadresse i beskedservice-formularen
 2. Du får tilsendt en 4-cifret pinkode på din mobiltelefon
 3. Vælg den adresse du vil tilmelde til beskedservice
 4. Angiv hvilke emner du vil modtage beskeder om - og hvordan

I appen Affald Kolding

 1. Åben appen og tryk på Mit affald -> Få besked -> Beskedservice
 2. Find din adresse
 3. Angiv derefter hvilke emner, du vil modtage beskeder om
 4. Marker om du vil modtage beskeder på sms, e-mail eller push-beskeder på din mobil

Typer af beskeder du får med beskedservice

 • Tømning af mad- og restaffald: Få hurtig og direkte besked om tømning af din affaldsbeholder, forsinkelser, helligdagstømning og andet der vedrører dig og din affaldsholder.

 • Nyt om genbrug og affald: Nyt om sortering, genbrugspladser, grønne poser til madaffald, tips til rengøring af beholder og meget mere.

Sådan afmelder du dig beskedservice

Hvis du ikke længere ønsker at modtage beskeder, kan du let afmelde beskedservice.

På hjemmesiden

 1. Log ind på beskedservice med din e-mail eller dit mobilnummer
 2. Nederst på siden trykker du ”Afmeld”
 3. Sæt flueben i at du bekræfter din sletning
 4. Tryk ”Slet”

I appen Affald Kolding

 1. Gå ind under ”Mit affald -> Få besked -> Beskedservice
 2. Fjern markeringerne i de runde felter med ”Push”, ”SMS” og ”Email”
 3. Tryk ”Videre”
 4. Tryk ”Slet”

Problemer med beskedservice

Hvis du oplever problemer med beskedservice, kan du kontakte Redux - Affald og Genbrug på redux@kolding.dk eller tlf. 79 79 71 00.

Kolding Kommune tager forbehold for tekniske fejl i beskedservice og dårlig netforbindelse på dit netværk. Ved tilmelding af beskedservice accepterer du, at manglende eller forsinket besked om tømning ikke giver ret til erstatning eller ekstra afhentning af affald.

Appen Affald Kolding giver dig fuldt indblik i alt med affald og genbrug.

Du kan fx få overblik over, hvornår vi henter dit affald, bestille Genbrugsbilen og få adgang til genbrugspladserne uden for åbningstid med Genbrug 24-7.

Søg efter "Affald Kolding" i App Store eller Google Play og hent appen til din telefon.

Dagrenovation 

 • Få overblik over de affaldsordninger du er tilmeldt. Du kan også foretage ændringer
 • Se hvornår dit affald bliver hentet
 • Give os besked, hvis din skraldespand ikke er blevet tømt
 • Meddele at miljøstationen er fyldt
 • Bestille kode til afhentning af ekstra affald
 • Bestille Genbrugsbilen til at hente ting og materialer til genbrug op til 12 gange om året.

Genbrugspladser

 • Åbne bommen til genbrugspladsen udenfor bemandet åbningstid med Genbrug 24-7
 • Se oversigtskort over containerne på genbrugspladserne.

Sortering

 • Få hjælp til at sortere dit affald med sorteringsguiden, som har ca. 1100 affaldstyper

Nyheder

 • Få besked, hvis der er driftsmæssige forstyrrelser. Eksempelvis under snevejr eller strejke
 • Giv besked, hvis du ser affald på offentlige veje og områder
 • Få nyheder om affald og genbrug

Vi udgiver to nyhedsbreve om affald og genbrug:

 1. Det generelle nyhedsbrev: Her får du tips til bedre sortering, mindre affald og info om events. 
 2. Det digitale minikursus 'Få styr på affaldshierarkiet', der forklarer, hvorfor det er vigtigt at sortere. I syv uger modtager du en mail hver uge, der gør dig klogere på forbrænding, genanvendelse, genbrug og sortering. Minikurset er en del af projektet Genbrugsfællesskabet. 

Tilmeld dig et eller begge nyhedsbreve her

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje