Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familier og børn Børn med særlige behov Afløsning i hjemmet

Afløsning i hjemmet

Afløsning efter BL § 90 jf. SEL § 84.1 er aflastning i hjemmet på timebevilling til familier med et hjemmeboende barn med særlige behov. Typisk er alderen på børnene mellem 2-18 år.
Familiecenteret rekrutterer og ansætter afløsere til familier, hvor der er bevilget timer til aflastning i eget hjem.
Foranstaltningen betegnes som Afløsning i hjemmet, og hensigten med bevilling er at give familier med hjemmeboende handicappede børn et pusterum, hvor de selv og evt. søskende til barnet kan tilgodeses. Hovedformålet med ordningen er at lette hverdagen for familierne.

Familiecenteret bestræber sig på at tilpasse afløsningen til familiernes behov, og den kan tilrettelægges på alle tider af døgnet og på alle ugens dage.
Familiens rådgiver sætter som bevilgende myndighed rammen for omfang og anvendelse af timerne.
Ud over den konkrete pasning af barnet kan der være mulighed for, at afløseren kan hjælpe med små praktiske opgaver relateret til barnet, træning, stimulering og/eller ture ud af huset. Hjælpen kan også bestå af hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, og af personlig hjælp, pleje og omsorg.  Formålet med afløsningen kan såvel være at tilgodese barnet med særlige behov som at tilgodese eventuelle søskende eller at give et frirum til forældrene. 

Det er Familiecenterets opgave at undersøge familiens og barnets præferencer i forhold til den afløser, der skal ansættes, og det tilstræbes at efterkomme disse ønsker til profilen.
Når afdelingen i Familiecenteret har fundet en egnet profil til opgaven, vil denne blive præsenteret i familien, og herefter beslutter alle parter, om et eventuelt samarbejde skal startes op. Hvis ikke det er tilfældet, vil der blive kigget efter en anden profil. Familien er velkommen til at foreslå en ønsket profil i eget eller barnets netværk.
Afløsere bliver ansat af Familiecenteret, og det er derfor Familiecenteret, der er ansvarlig for de ansættelsesmæssige forpligtelser.

I forbindelse med udførelsen af afløsningen er det den socialfaglige medarbejder eller ledelsen, der følger op på indsatsen og giver pædagogisk sparring, råd og vejledning til afløserne. Afløserne vil løbende blive tilbudt relevant sparring for at sikre bedst muligt grundlag for kvalificeret varetagelse af opgaven hos den enkelte familie og størst mulig tilfredshed for alle involverede parter.

Læs mere og ansøg om afløsning i hjemmet

Søg job som timeafløser i familiens hjem

Administration og Afløsning

Afdelingsleder: Marianne Kaalund Nøhr
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje