Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald

Affald og genbrug Tilbage

Kolding Kommune sender hermed revideret Regulativ for husholdningsaffald i høring.

Tilbage

Kommune har senest revideret affaldsregulativer i 2018 med henblik på indsamling af madaffald, som siden er implementeret i hele Kolding Kommune.

I denne omgang er der primært lavet følgende ændringer i Regulativ for husholdningsaffald:

 


·         Affald fra institutioner med beboelse omfattes af flere af ordningerne

·         Etablering af ordning for mad- og drikkekartonaffald *)

·         Etablering af ordning for farligt affald i små grå kasser *)

·         Etablering af ordning for asbestholdigt affald, nu inklusive emballeret støvende asbest. *)

 


*) Ordningerne blev alle vedtaget som forsøgsordning af Teknik- og Klimaudvalget den 13. januar 2021, og den efterfølgende evaluering af disse ordninger er faldet positivt ud, hvorfor de nu indarbejdes i udkastet til revideret Regulativ for husholdningsaffald som ordinære ordninger.

Miljøstationernes fremtid har været behandlet af Plan og Teknik den 6. september 2022, men beskrives stadig i Regulativ for husholdningsaffald som ordningen fungerer i dag, da andre løsninger først implementeres ved næste revision af regulativet. Ordningen er dog ændret i regulativet til at være en hente-/bringeordning, jævnfør Miljøstyrelsens seneste vurdering, og dermed kun en henteordning, hvor man deler matrikel med sin miljøstation som f.eks. ved boligforeninger.

Forsøget med mad-og drikkekartonaffald i miljøstationer i Almind/Viuf fortsætter som forsøg, indtil det er evalueret, og inddrages derfor ikke i regulativet på nuværende tidspunkt.

Regulativet forventes indstillet til endelig godkendelse med forventet ikrafttrædelse 1. april 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje